Mona Eltahawy: Waarom haten ze ons?

Mona Eltahawy
Waarom haten ze ons?
De ware oorlog tegen vrouwen wordt gevoerd in het Midden-Oosten. 
Door Mona Eltahawy, Foreign Policy, mei/juni 2012. 

In "Verre Blik op een Minaret" begint de wijlen en te vaak vergeten Egyptische schrijfster Alifa Rifaat haar korte verhaal met een vrouw die zo onbewogen blijft door sex met haar echtgenoot dat ze, terwijl hij zich slechts richt op zijn eigen genot, een spinneweb opmerkt dat ze van het plafond moet vegen en ze tijd heeft om na te denken over de herhaalde weigering van haar echtgenoot de sexuele daad zo lang te laten duren tot zij ook haar hoogtepunt bereikt, “alsof hij haar dat met opzet wilde onthouden.” En net zoals haar echtgenoot haar van een orgasme afhoudt, zo onderbreekt de oproep tot het gebed het zijne, en de man vertrekt. Na de afwas verliest ze zichzelf in gebed – zo veel plezieriger dat ze niet kan wachten tot het volgende gebed – en kijkt ze vanaf haar balkon uit over de straat. Ze onderbreekt haar dagdromen om plichtsgetrouw koffie te maken voor haar man zodat hij die na zijn dutje kan drinken. Als ze de koffie meeneemt naar hun slaapkamer om voor haar man een kopje in te schenken, ontdekt ze dat hij dood is. Ze maant haar zoon een dokter te gaan halen. “Ze ging terug naar de woonkamer en schonk de koffie voor zichzelf in. Ze was verbaasd hoe kalm ze was,” zo schrijft Rifaat.

In drie en een halve bondige bladzijden geeft Rifaat de lezer een drieëenheid van sex, dood en religie, een bulldozer die korte metten maakt met ontkenning en een defensieve houding in een directe aanval op het kloppend hart van vrouwenhaat in het Midden-Oosten. Niemand kan dit met zoete woorden verhullen. Ze haten ons niet vanwege onze vrijheden, zoals het uitgemolken, post 9/11 Amerikaanse cliché steevast beweerde. Wij hebben geen vrijheden want ze haten ons, zo zegt deze Arabische vrouw in niet mis te verstane bewoordingen.
  
Ja: Ze haten ons. En dat moet hardop gezegd worden.   
Sommigen zullen zich afvragen waarom ik deze kwestie nu naar voren haal, in een periode waarin de regio in opstand is
gekomen, daartoe niet aangespoord door de gangbare haat voor Amerika en Israël maar door een algemeen gevoeld verlangen naar vrijheid. Heeft iedereen tenslotte geen recht op basisrechten voordat vrouwen om een speciale behandeling vragen? En wat heeft het geslacht, of zo men wil, sex, te maken met de Arabische lente? Maar ik heb het niet over sex die verborgen is in donkere hoekjes en gesloten slaapkamers. We hebben te maken met een politiek en economisch systeem – een dat de helft van de mensheid als beesten behandelt – dat moet worden vernietigd, tegelijk met de meer voor de hand liggende onderdrukkers die het leven van de regio richting de toekomst de keel dichtknijpen. Totdat de woede zich van de onderdrukkers in onze presidentiële paleizen richt op de onderdrukkers in onze straten en in onze huizen, is onze revolutie niet eens begonnen. 
Dus: Ja, vrouwen over de hele wereld hebben problemen; ja, de Verenigde Staten moeten nog altijd hun eerste vrouwelijke president kiezen; en ja, vrouwen worden nog steeds als lustobject behandeld in veel “westerse” landen (ook ik woon in een van die landen). En op dat punt stokt de conversatie meestal als je probeert te praten over de haat van de Arabische samenlevingen tegenover vrouwen.  
Maar laten we het even niet hebben over wat de Verenigde Staten wel of niet doen met vrouwen. Noem mij een willekeurig Arabisch land, en ik kan je een waslijst aan misbruik geven die gevoed wordt door een giftig mengsel van cultuur en religie waar weinigen zich tegen durven te keren uit angst voor belediging of blasfemie. Als meer dan 90 procent van de ooit getrouwde vrouwen in Egypte – inclusief mijn moeder en op een na al haar zusters – besnijdenis hebben moeten ondergaan uit naam van eer, dan wordt het tijd dat we allemaal blasfemisch worden. Als Egyptische vrouwen worden onderworpen aan vernederende “maagdelijkheidstesten” alleen maar omdat ze hun mond open durven doen, dan is dit niet het moment om te zwijgen. Als een artikel in het Egyptische strafrecht zegt dat als een vrouw “met goede bedoelingen” door haar man is geslagen, er geen strafmaatregelen kunnen worden genomen, dan mag iedereen naar de hel lopen met z'n politieke correctheid. En wat zijn in godsnaam “goede bedoelingen”? Volgens de wet behoort daartoe alle slaag die “niet ernstig” of “op het gezicht gericht” is. Dit komt er allemaal op neer dat, wanneer het de status van vrouwen in het Midden-Ooosten betreft, de situatie niet beter is dan je misschien zou denken. Het is veel, veel slechter. Zelfs na deze “revoluties,” wordt alles op de wereld als min of meer in orde beschouwd zolang vrouwen zich maar bedekken, vastgeklonken aan huis, terwijl hen de simpele bewegingsvrijheid zich te verplaatsen met hun eigen auto wordt ontzegd, ze aan de mannen toestemming moeten vragen om te reizen, en niet kunnen trouwen – laat staan scheiden – zonder de zegen van een mannelijke voogd.  
Er is geen enkel Arabisch land terug te vinden in de top 100 van het Global Gender Gap Report  van het Wereld Economisch Forum, waarmee de regio als geheel steevast verankerd lijkt in de onderste regionen van de planeet. Arm of rijk, we haten onze vrouwen allemaal. Een voorbeeld: buren Saoedi-Arabië en Jemen zijn misschien lichtjaren verwijderd waar het het BNP betreft, maar er zijn slechts vier plaatsen verschil tussen de landen op deze index, met het koninkrijk op 131 en Jemen binnenkomend op plaats 135 van de 135 landen. Marokko, zo vaak aangehaald vanwege haar “progressieve” familiewetgeving (een rapport uit 2005 van de hand van westerse “experts” noemde het “een voorbeeld voor moslimlanden die proberen te integreren in de moderne maatschappij”) is terug te vinden op nummer 129; volgens het Marokkaanse Ministerie van Justitie werden er 41.098 meisjes onder de 18 uitgehuwelijkt in 2010.  

Het is niet vreemd dat Jemen het laagstgeklasseerde land is, met 55 procent van de vrouwen analfabeet, 70 procent die niet deelneemt aan het arbeidsproces en slechts één vrouw in het 301 personen tellende parlement. Afschuwelijke nieuwsberichten over 12-jarige meisjes die overlijden in het kraambed lijken weinig invloed te hebben op de stroom aan kindhuwelijken in het land. In plaats daarvan zien we meer demonstraties vóór dan tegen kindhuwelijken, aangespoord door geestelijken die beweren dat tegenstanders van door de staat goedgekeurde pedofilie afvalligen zijn omdat de profeet Mohammed - volgens hen - zijn tweede vrouw Aisha trouwde toen ze nog een kind was.   

Maar in Jemen mogen vrouwen in ieder geval autorijden. Daarmee is zeker geen einde gekomen aan hun reeks aan problemen, maar het symboliseert vrijheid – en nergens weerklinkt deze symboliek sterker dan in Saoedie-Arabië, waar kindhuwelijken ook voorkomen en vrouwen eeuwig minderjarig zijn, ongeacht hun leeftijd of scholing.  Saoedische vrouwen zijn ver in de meerderheid op de universiteitscampussen waar ze moeten toezien hoe veel minder gekwalificeerde mannen ieder aspect van hun leven onder controle hebben.  
Ja, Saoedie-Arabië, het land waar de overlevende van een groepsverkrachting tot een gevangenisstraf werd veroordeeld omdat ze erin had toegestemd een auto in te stappen met een man aan het stuur die geen familie was, zodat ze uiteindelijk een koninklijk pardon nodig had; Saoedie-Arabië, waar een vrouw die het verbod op autorijden overtrad werd veroordeeld tot 10 zweepslagen; ook zij had de hulp nodig van een koninklijk pardon; Saoedie-Arabië, waar vrouwen nog steeds niet kunnen stemmen of zich beschikbaar stellen voor verkiezingen, maar onderwijl wordt het als “vooruitgang” gezien dat een koninklijk besluit beloofde hen stemrecht te verlenen voor nagenoeg geheel symbolische lokale verkiezingen in – en nu komt het – 2015. Zo slecht is de situatie voor vrouwen in Saoedie-Arabië dat die kleine paternalistische klopjes op hun schouders met gejuich worden begroet terwijl de koning die dit heeft ingesteld, Koning Abdullah, wordt geprezen als een “hervormer"  -- zelfs door hen die beter zouden moeten weten, zoals Newsweek, dat de koning in 2010 een van de top 11 meest gerespecteerde wereldleiders noemde. Wilt u weten hoe erg dat is? Het antwoord van de “hervormer” op de revoluties die overal in de regio de kop opdoken was zijn onderdanen de mond te snoeren door met nog meer geld rond te strooien – vooral voor de Salafistische idioten van wie de koninklijke familie haar legitimiteit moet hebben. Koning Abdullah is 87. Wacht tot u de troonopvolger ziet, Prins Nayef, een man die regelrecht uit de Middeleeuwen is weggelopen. Tegenover zijn vrouwenhaat en fanatisme steekt Koning Abdullah af als Susan B. Anthony.  (negentiende-eeuwse strijder voor mensenrechten, in het bijzonder vrouwenrechten – noot vertaler)
DUS WAAROM HATEN ZE ONS? Sex, of liever het maagdenvlies, verklaart veel.  
"Het blijft voor mij een mysterie waarom extremisten zich altijd richten op vrouwen,” aldus de Amerikaanse Minister voor Buitenlandse Zaken Hillary Clinton onlangs. "Maar blijkbaar doen ze dat allemaal. Het maakt niet uit in welk land ze wonen of welke religie ze beweren aan te hangen. Ze willen macht hebben over vrouwen.” (En dit terwijl Clinton een regering vertegenwoordigt die veel van deze vrouwhatende despoten openlijk steunt). Pogingen van zulke regimes om volledige controle uit te oefenen komen vaak voort uit het bange vermoeden dat zonder deze macht een vrouw slechts een paar stappen is verwijderd van sexuele onverzadigbaarheid. Kijk maar naar Yusuf al-Qaradawi, de populaire geestelijke en jarenlange conservatieve Al Jazeera-presentator die een ongekende steun voor de revoluties van de Arabische Lente ontwikkelde – dat wil zeggen, toen ze eenmaal aan de gang waren – ongetwijfeld omdat hij inzag dat ze de tirannen zouden elimineren die lange tijd zowel hem als de gehele moslimbroederschap waarvan hij afstamde onderdrukten.   

Qaradawi
Ik kan zo een reeks fanaten noemen die alle slechte karaktertrekken kunnen opdreunen van Vrouw de Onverzadigbare Verleidster, maar ik blijf bij een bekend voorbeeld met Qaradawi, die een groot publiek aan zich weet te binden, zowel via de satellietkanalen als daarbuiten. Ook al zegt hij dat vrouwelijke genitale verminking (wat hij “besnijdenis” noemt, een algemeen voorkomend eufemisme dat de parktijk op één lijn probeert te brengen met mannelijke besnijdenis) niet “verplicht” is, toch kom je ook dit treffende staaltje tegen in een van zijn boeken: "Ik persoonlijk steun deze praktijk in de huidige omstandigheden in de moderne wereld. Iedereen die denkt dat besnijdenis de beste manier is om zijn dochters te beschermen zou het moeten doen,” zo schreef hij, waar hij aan toevoegde, “De moderne opinie zegt dat besnijdenis goed is om de verleiding in te tomen.” Dus zelfs onder “gematigden,” worden de genitaliën van meisjes verwijderd om er zeker van te zijn dat hun begeerte in de kiem wordt gesmoord. Qaradawi heeft sindsdien een fatwa uitgevaardigd tegen vrouwelijke genitale verminking, maar het zal niemand verbazen dat toen Egypte in 2008 de praktijk verbood, sommige wetgevers binnen de Moslimbroederschap zich tegen de wet keerden. En sommigen van hen doen dat nog steeds – inclusief een promiment vrouwelijk parlementslid, Azza al-Garf. 
Ja, het zijn de mannen die zich niet kunnen beheersen op straat, waar van Marokko tot Jemen sexuele intimidatie endemisch is. Het is vanwege de mannen dat zoveel vrouwen worden aangemoedigd zich te bedekken. De metro van Cairo heeft een compartement alleen voor vrouwen om ons te beschermen tegen afdwalende handen en ergere dingen; een groot aantal Saoedische winkelcentra is alleen toegankelijk voor families, waardoor alleenstaande mannen de toegang wordt ontzegd tenzij ze een vereist vrouwelijk familielid tevoorschijn kunnen toveren om hen te vergezellen. 
We horen vaak hoe de falende economieën van het Midden-Oosten het voor veel mannen onmogelijk maken te trouwen, en sommigen halen dat gegeven zelfs aan als verklaring voor het toenemende aantal gevallen van sexuele intimidatie op straat. In een onderzoek uit 2008 door het Egyptische Centrum voor Vrouwenrechten, zei meer dan 80 procent van de Egyptische vrouwen dat ze last hadden gehad van sexuele intimidatie en meer dan 60 procent van de mannen gaf toe dat ze vrouwen lastig vielen. Maar we horen nooit iets over de manier waarop een latere huwelijksleeftijd invloed heeft op vrouwen. Hebben vrouwen behoefte aan sex of niet? Blijkbaar bevindt de Arabische regio zich dienaangaande nog steeds in het beginstadium van de menselijke biologie. 

En dan de oproep tot het gebed en de verheffing door religie die Rifaat zo briljant aanhaalt in haar verhaal. En net zoals de officieel aangewezen geestelijken de armen in de regio sussen met beloftes van rechtvaardigheid – en rijpe maagden – in het hiernamaals in plaats van het hoofd te bieden aan de corruptie en het nepotisme van de dictator in dit leven, zo wordt vrouwen de mond gesnoerd door een dodelijke combinatie van haat van de zijde van mannen die ook nog eens beweren dat ze God stevig aan hun zijde hebben. 
Ik keer terug naar Saoedie-Arabië, en niet alleen omdat toen ik het land ontdekte op 15-jarige leeftijd, ik zo getraumatiseerd raakte dat ik automatisch feministe werd – er zijn geen andere woorden voor – maar omdat het koninkrijk onbeschaamd zijn vrouwenhatende God blijft aanbidden en daar nooit enige negative consequenties door ondervindt, dank zij het dubbele voordeel van een grote olievoorraad en de thuishaven van de twee heiligste plaatsen binnen de Islam, Mekka en Medina.  
Zowel toen – de jaren 80 en 90 – als nu, waren en zijn de geestelijken op de Saoedische tv geobsedeerd door vrouwen en hun openingen, vooral door wat daaruit kwam. Ik zal nooit vergeten dat ik hoorde zeggen dat als een klein jongetje over je kleren plaste, je gewoon verder kon gaan en kon gaan bidden in dezelfde kleren, maar dat als een klein meisje over je kleren pieste je je moest omkleden. Wat maakt de urine van een klein meisje in godsnaam onrein, zo vroeg ik me af. 
Vrouwenhaat
Hoe groot is de vrouwenhaat in Saoedie-Arabië? Zo groot dat 15 meisjes de dood vonden toen hun school in Mekka in 2002 vlam vatte, nadat de “moraalpolitie” hen tegenhield toen ze het brandende gebouw wilden ontvluchten – en brandweermannen die hen wilden redden tegenhielden – omdat de meisjes de hoofddoeken en gewaden die verplicht waren in het openbare leven niet droegen. En er gebeurde niets. Niemand werd aangeklaagd. De enige concessie aan deze afschuwelijke actie was dat de toenmalige kroonprins Abdullah meisjesonderwijs stilletjes onder de vleugels van de Salafistische fanatici vandaan haalde, ook al zijn ze er desondanks in geslaagd een ferme grip te houden op het onderwijssysteem in het Koninkrijk.  

Dit is echter niet alleen een Saoedisch fenomeen, het is geen kwaadwillige zeldzaamheid in de rijke, geïsoleerde woestijn. De islamistische haat tegenover vrouwen woedt hevig in de gehele regio – nu meer dan ooit.  
In Koeweit, waar islamisten jarenlang hebben gestreden tegen het stemrecht voor vrouwen, belaagden ze de vier vrouwen die uiteindelijk in het parlement terechtkwamen, en eisten dat de twee die het haar niet bedekten hijabs zouden dragen. Toen het parlement van Koeweit afgelopen december werd ontbonden, eiste een islamistische parlementariër dat het nieuwe parlement – zonder vrouwelijke vertegenwoordigers – zijn “zedige kleding” wetgeving zou bespreken. 
In Tunesië, lange tijd beschouwd als het meest verlichte land in de regio, hielden vrouwen de afgelopen herfst de adem in nadat de islamistische Ennahda partij het grootste aantal stemmen in de wacht sleepte bij de verkiezingen. Partijleiders beloofden de uit 1956 stammende ‘Persoonlijke Status Code’ van Tunesië te respecteren, die uitging van “het principe van gelijkheid tussen mannen en vrouwen” en polygamie verbood. Maar vrouwelijke universiteitsprofessoren en studenten hebben sindsdien geklaagd over aanrandingen en intimidaties door islamisten omdat ze geen hijab droegen, terwijl veel voorvechtsters van vrouwenrechten zich afvragen hoe discussies over islamitische wetgeving de uiteindelijke wetten zullen beïnvloeden waaronder ze moeten leven in het Tunesië van na de revolutie. 
In Libië was het eerste wat de leider van de interim-regering, Mustafa Abdel Jalil, beloofde het opheffen van de strikte beperkingen aangaande polygamie die waren ingesteld door Libië’s vermoorde tiran. En mocht je denken dat Muammar Ghadaffi een soort feminist was, bedenk dan dat onder zijn regime meisjes en vrouwen die een aanranding overleefden of werden verdacht van “morele misdaden” in “Sociale rehabilitatiecentra” werden gegooid, in feite gevangenissen waar ze niet uit konden komen tenzij een man erin toestemde om met ze te trouwen of hun families hen terugnamen. 
En dan is er Egypte, waar minder dan een maand nadat President Hosni Moebarak aftrad, de militaire junta die hem verving, zogenaamd om “de revolutie te beschermen”, ons er onwillekeurig aan herinnerde dat wij als vrouwen twee revoluties nodig hebben.  Nadat alle demonstranten van Tahrirplein werden verwijderd, namen de militairen tientallen mannelijke en vrouwelijke activisten gevangen. Dat tirannen onderdrukken, slaan en martelen is maar al te goed bekend. Maar deze officieren hadden ook nog speciale “maagdelijkheidstesten” voor vrouwelijke activisten: verkrachting vermomd als een dokter die zijn vingers in de vaginale opening steekt op zoek naar een maagdenvlies. (De dokter werd vervolgd en uiteindelijk vrijgesproken in maart). 

Welke hoop is er nog voor vrouwen in het nieuwe Egyptische parlement, dat gedomineerd wordt door mannen die zijn blijven steken in de zevende eeuw? Een kwart van de parlementszetels wordt nu ingenomen door Salafisten, die geloven dat het imiteren van de levenswandel van de Profeet Mohammed de juiste voorschriften biedt voor het moderne leven. Bij het presenteren van vrouwelijke kandidaten in het afgelopen najaar beeldde de Egyptische salafistische Nour Partij een bloem af in plaats van het gezicht van een vrouw. Vrouwen mogen niet gezien of gehoord worden – zelfs hun stemmen zijn te verleidelijk – dus daar zitten ze dan in het Egyptische parlement, van top tot teen in het zwart gehuld, en nooit een woord zeggend.  
En we zitten midden in een revolutie in Egypte! Het is een revolutie waarin vrouwen zijn overleden, geslagen, waarin er op ze is geschoten en ze zijn aangerand terwijl ze zij aan zij vochten met de mannen om het land te ontdoen van die omhooggevallen Patriarch – Moebarak – maar onderwijl zijn er zoveel kleinere hoge heren die ons nog steeds onderdrukken. De Moslimbroederschap, met bijna de helft van het totaal aantal zetels in ons nieuwe revolutionaire parlement, gelooft niet dat vrouwen (of christenen) president kunnen zijn. De vrouw die aan het hoofd staat van het “vrouwencomité” van de politieke partij van de Moslimbroederschap zei onlangs dat vrouwen niet zouden moeten deelnemen aan demonstraties omdat het “waardiger” is om hun echtgenoten en broers dat voor hen te laten doen.  
De haat tegenover vrouwen zit diep in de Egytische maatschappij. Zij onder ons die mee hebben gedaan aan de demonstraties moesten zich een weg zien te banen door een mijnenveld van sexuele intimidaties door zowel het regime en haar aanhangers als, helaas, zo nu en dan onze mederevolutionairen. In november werd ik aangerand in de Mohamed Mahmoud Straat bij het Tahrirplein, door minimaal vier leden van de Egyptische oproerpolitie, nadat ik eerst was betast door een man op het plein zelf. Terwijl we geen enkele moeite hebben de aanvallen door het regime aan te klagen, gaan we er direkt van uit dat we bij een handtastelijkheid van de kant van onze medeburgers te maken hebben met agenten van het regime of vandalen omdat we de revolutie niet in diskrediet willen brengen. 
WAT MOET ER GEBEUREN? 
Ten eerste moeten we ophouden met doen alsof er niets aan de hand is. Noem de haat bij naam. Wees kritisch tegeneover cultuurrelativisme en besef dat zelfs in landen waar revoluties en opstanden plaatsvinden vrouwen het goedkoopste onderhandelingsmateriaal zullen blijven. U – de buitenwereld – zal worden verteld dat het onze “cultuur” en “religie” is om X, Y of Z te doen met vrouwen. U moet goed begrijpen dat degene die dat beweert nooit een vrouw is geweest. De Arabische opstanden mogen dan zijn ontketend door een Arabische man -- Mohamed Bouazizi, de Tunesische straatkoopman die zichzelf uit wanhoop in brand zette – maar ze zullen worden voltooid door Arabische vrouwen.  
Amina Filali – het 16-jarige Marokkaanse meisje dat vergif dronk nadat ze was gedwongen te trouwen met, en geslagen te worden door, de man die haar verkrachtte – is onze Bouazizi. Salwa el-Husseini, de eerste Egyptische vrouw die zich uitsprak tegen de “maagdelijkheidstesten”, Samira Ibrahim, de eerste vrouw die iemand aanklaagde; en Rasha Abdel Rahman, die een verklaring voor haar aflegde – zij zijn onze Bouazizis. Maar we moeten niet wachten tot er doden vallen voordat ze die rol kunnen vervullen. Manal al-Sharif, die negen dagen in de cel doorbracht omdat ze het verbod op autorijden door vrouwen in haar land doorbrak, is de Bouazizi van Saoedie-Arabië. Ze is een eenmans revolutionaire kracht die vecht tegen een oceaan aan vrouwenhaat.  
Onze politieke revoluties zullen niet slagen tenzij ze gepaard gaan met revoluties in ons hoofd – sociale, sexuele en culturele revoluties die de Moebaraks in onze hersenen en in onze slaapkamers ten val zullen brengen.  
"Weet u waarom ze ons aan maagdelijkheidstesten onderwierpen?" vroeg Ibrahim aan mij direct nadat we acht uur samen hadden gelopen om de Internationale Vrouwendag te vieren in Cairo op 8 maart. "Ze willen ons het zwijgen opleggen, ze willen vrouwen terug het huis in jagen. Maar we gaan nergens naartoe." 
We zijn meer dan onze hoofddoeken en onze maagdelijkheidsvliezen. Luister naar diegenen onder ons die vechten. Vind medestanders in de regio en steek de haat recht in haar ogen. Er was een tijd dat een islamist de meest kwetsbare politieke positie innam in Egypte en Tunesië. Vandaag de dag zijn het zeer waarschijnlijk de vrouwen die deze weinig benijdenswaardige positie hebben overgenomen. Maar helaas is het bijna altijd zo geweest.  
Mona Eltahawy is een Egyptisch-Amerikaanse columnist. In november 2011 werd ze geslagen door de Egyptische politie, waarbij ze haar linkerarm en rechterhand brak, en werd ze aangerand. Ze werd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de militaire veiligheidsdienst 12 uur vastgehouden. 


Vertaling: Kees Bakhuyzen, Hoeiboei.

68 opmerkingen:

 1. "Onze politieke revoluties zullen niet slagen tenzij ze gepaard gaan met revoluties in ons hoofd – sociale, seksuele en culturele revoluties"

  Voeg daar maar rustig een 'religieuze revolutie' aan toe: weg, ver weg van die VRESELIJKE MENSONTERENDE VROUWONDERDRUKKENDE HAATRELIGIE

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Welkom bij Dr.Ise Herbal Research Centre (IHRC) voor u Interesse bij het overnemen van uw gezondheid! Dr.Ise gezondheidszorg Specialist die gezondheidskwesties beantwoordt, hij is de enige echte kruidenarts die ziekten kan genezen, alle anderen worden niet herkend, niet geregistreerd bij CDC, WHO en wereldwijd behandelen en genezen van patiënten. De grootste arts, de spiritist en de fysische genezer ... The World number Healing Doctor, hij is de enige echte en ware genezers. Hij heeft een licentie en geregistreerd .. Ik zou graag enkele van Dr.Ise Bloggers en Site met u willen delen:

   1.https: //peraltaadelay4rerygd.wordpress.com/2017/05/04/mais-recente-tratamento-a-base-de-plantas-para-hiv-e-hpv-por-dr-ise

   2.https: //peraltaadelay4rerygd.wordpress.com/2017/05/04/mais-recente-tratamento-a-base-de-plantas-para-hiv-e-hpv-por-dr-ise

   3.http: //jkhza7t6fds6rewsui.over-blog.com/2017/05/herbal-healing-by-dr.ise.html   4 [Meest gebruikte pers op de sitewereld; https: //thenaturalhealthclinic.wordpress.com/2012/05/11/575/#comment-1234

   5.https: //alimentaycura.com/2017/04/07/hepatitis-20-remedios-caseros-utiles-para-combatir-la-hepatitis/

   6. http://thelifetree.com/detoxify.htm

   Ik wens je een levendige gezondheid en gemoedsrust.

   De producten van Dr.Ise zijn Natural Dietary, Traditional Herbal-supplementen en Herbal Therapeutic Medicine. Altijd grondig getest op zware metalen en bacteriën voor consumptie, gebruik alleen de beste verse kruiden om ziekte te behandelen en te genezen; ISESPIRITUALSPELLTEMPLE@GMAIL.COM]

   Bedankt Dr.Ise voor het genezen van mijn ziektes, met behulp van zijn natuurlijke en pure kruidenmedicatie. Naamnamen is niet belangrijk Dr.Ise is de enige echte en echte kruidenarts die 100% geneest, ik heb geprobeerd alles wat ze faalden .. De enige echte en de kruidenarts is Dr.Ise. Verdoe je tijd niet om contact met anderen op te nemen ... De enige Herbal Doctor die wordt erkend die kan genezen is Dr.Ise, met een hoog geneeskrachtige en krachtige kruidentherapeutische geneeskunde zonder bijwerkingen. Dit is echt, waar leven, zoveel jaar van herpesziekte met pijn en lijden ... Mijn eindoplossing is Dr.Ise ... @ ISESPIRITUALSPELLTEMPLE@GMAIL.COM.OR Zijn Amerikaanse nummers; +1 [6186190161 of +19546421192]

   Met vriendelijke groeten aan Dr.Ise

   Hij geneest vele ziekten, ongeacht de ziekte, Dr.Ise zal je genezen, hij is erg krachtig

   Dr.Ise Slogan: Gezondheid staat bij hem hoog in het vaandel. Hij neemt de gezondheid van patiënten heel serieus, doet er alles aan om patiënten te genezen, te genezen en te redden.24 uurlevering met behulp van online en koeriersverzending .... 100% wereldwijd gegarandeerd

   Verwijderen
 2. De zwarte steen in Mekka waar al die mannen voor op de knieen gaan representeerde ooit Al-Allat, de vrouwelijke God. De zwarte steen is gevat in zilver (Yin) en heeft de vorm van een vulva. Wordt wakker islamieten!!!!@Toen Mo zijn dogma's trachtte te implementeren werd er door de bevolking geprotesteerd die de vrouwelijke god(en) wilden behouden. Ook in het crhistendom is de vrouwelijke God weggeschreven; Maria is er een slap aftreksel van. Yang kan nooit zonder Yin, het gaat om balans op alle niveua's van bewustzijn van een mens. Religies geven ons slechts de halve waarheid; die andere waarheid zit van binnen......

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Interessant hierbij is ook: De roof van het vrouwengeheim. De mythe van de dictatuur der vrouwen en het ontstaan der geheime mannengenootschappen, 1962 door Fokke Sierksema: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fokke_Sierksma

   Ons geheim (ongesteldheid en kinderen krijgen enzo) inspireerde mannen tot het uitvinden van religie. Klaar uit.

   Verwijderen
 3. Dit zijn de foto´s, die bij het artikel horen:

  http://ejbron.wordpress.com/2012/04/29/fotoserie-waarom-haten-ze-ons-de-oorlog-tegen-vrouwen-in-het-midden-oosten/

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Eltahawy meent dat "de regio in opstand is gekomen, door een algemeen gevoeld verlangen naar vrijheid", maar ze weet toch hopelijk wel dat de Broeders het ongenoegen van het volk gewoon hebben aangegrepen voor hun eigen doeleinden? Sinds de russische revolutie grijpt iedere potentaat in spé terug op de theorieboeken die voor machtsovername klaarliggen sinds het begin van de twintigste eeuw..
  Of het nu Occupy heet, Acorn of Moslim-broeders, alle revolutionairen weten tegenwoordig dat infiltratie en de gang door de instituties ervoor zorgen dat de zachte krachten gaar zijn en van het been vallen voor ze zelfs maar onder ogen wilden zien dat het water écht warmer werd..

  Als je een vrouw bent in de islamitische wereld kun je dus helemaal je keel wel aan de kapstok hangen. Je moet wel heldenmoed bezitten en bereid moeten zijn alles op het spel te zetten, want de mannen zullen van hun laatste trots - die van hun mannelijke privileges - net zo min afstand willen doen als gematigde moslima´s van hun sluier..Het geloof is arme sloebers hun enige troost, het mohammedaanse sprookje van Duizend en Eén wanhopige nachten waar nooit een eind aan komt
  Of het nu progressieven zijn of moslims: er is niets zo hardnekkig als geloof, en feiten hebben daarop vrijwel geen vat. Vooral niet als de bevolking grotendeels analfabeet is, zoals in Dar al Islam, of gehersenspoeld, bedrogen en gedupeerd, zoals bij ons, in het ooit zo gelukkige westen..

  BeantwoordenVerwijderen
 5. [GAAAAAAAAAP] !
  Het is algemeen bekend dat er in het M.O. problemen omtrent vrouwen zijn. Maar ook op allerlei andere gebieden is er een achterstand op te merken.

  WIJ, leven in het Westen, dus val ons niet lastig met de problemen die de islamitische cultuur oplevert.
  Schrijf je eigen toekomst en vecht voor je eigen idealen.
  Succes en sterkte er mee !

  Doei !

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Gatver.. Je zal toch de gore pech hebben dat je in zo'n land wordt geboren.
  Die sociale dwang waar die mensen in leven kan alleen maar ongezond zijn. Vandaar al die zelfontploffers natuurlijk. Het paradijs is altijd beter dan daar te moeten leven
  Ontzettend veel geluk dat ik hier in het vrije westen ben geboren, en zelf (grotendeels) over mijn doen en laten kan beslissen.
  Ben benieuwd met wat voor smoes El Houssain nu weer aan komt kakken. Als tie al zal reageren.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. "Vandaag de dag zijn het zeer waarschijnlijk de vrouwen die deze weinig benijdenswaardige positie hebben overgenomen. Maar helaas is het bijna altijd zo geweest. "
  De positie van de vrouw bepaalt ook de positie van de man.
  Als vrouwen geslagen worden, stel je als man ook niet veel voor. Stelletje lafaards.
  De relatie tussen man en vrouw in een huwelijk is vaak een voorbeeld voor het kind, de volgende generatie.
  M.a.w. je kunt ook thuis veel klussen om een verandering tot stand te brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Sirik
  Het "is niet bijna altijd zo geweest". Het Egypte Van Mona en de vroegere Sumerische en Mesopotamische culturen herbergden een tenminste gelijkwaardige verhouding tussen de geslachten. Harmonie op alle geledingen, fysiek, mentaal en gestelijk, was het ideaal van de hele gemeenschap. Daar is volop bewijs van alleen zijn archeologen nog ogevoed in een paradigma dat een hogere werkelijkheid uitsluit dus willen zij dat niet betrekken in hun "beschrijvingen". Toen dat ideaal van balans werd losgelaten kregen we die overdreven Yang energien die ten koste van het innerlijk Yin gingen; alles werd naar buiten geprojecteerd m.b.v. het verstand/ego, twee grootheden die totnutoe aan elkaar gekleefd zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "" ....volop bewijs van alleen zijn archeologen nog ogevoed in een paradigma dat een hogere werkelijkheid uitsluit dus willen zij dat niet betrekken in hun "beschrijvingen". "
   'Bewijs', 'hoger werkelijkheid', 'dus willen' zijn de woorden waar ik moeite mee heb.
   Trouwens, woon jij niet in de buurt van De Efteling ? Iets knaagt er aan mij......

   Verwijderen
  2. @Persephone,

   Volgens mij is achterstelling van vrouwen iets dat altijd aanwezig is geweest in alle culturen. Simpelweg omdat mannen doorgaans fysiek sterker zijn. Ik heb nog nooit gehoord van een cultuur waar dat aantoonbaar wezenlijk anders was, ook al aanbad men vrouwelijke goden.

   Er is natuurlijk wel heel veel verschil tussen een kleine achterstand op de arbeidsmarkt hier, of de vele misstanden in Egypte zoals genitale verminkingen, kindhuwelijken en aanrandingen. De islam betekende zelfs toen die ontstond al een flinke achteruitgang voor vrouwen, en dat is altijd zo gebleven.

   Verwijderen
 9. De beeldcultuur van Sumerie en later ook Egypte laten een andere waarheid zien. Maar er wordt door "wetenschappers" nog steeds naar gekeken door een patriarchaal filter. ALs er over matriarchaat wordt gesproken gaat er dat filter overheen en denken mensen dat"dat betekent dat vrouwen dan de baas waren maar er was ooit een partnerschapscultuur, het matriarchaat. In sommige etnische minderheden zijn nog overblijfselen van dat matriarchaat maar ook in Griekenland ervan de vrouwne bv nog het huis en de gronden. Het jodendom verloopt via de vrouwelijke lijn. Er zijn vrouwelijke wetenschappers bezig met het teruggeven van het vrouwelijke aan de geschiedenis maar de weerstand is hardnekkig.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Zeer de moeite waard om ook te lezen:

  http://loorschrijft.blogspot.com/2012/05/schrille-tonen-van-een-eeuwenoud.html#more

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Excuus, het moet deze link zijn:
  (maar bovenstaande is ook de moeite waard, dus ik laat hem maar staan)

  http://loorschrijft.blogspot.com/2012/04/donkere-kamersbezoekers-die-het.html

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Tot mijn verbazing zag ik dit stuk ook in de NRC gepubliceerd.
  Nu kunnen de aanhangers van dominee Strangelove Pechold niet zeggen dat ze het nicht gewusst haben.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Bijzondere vrouw deze Mona Eltahawy, de moeite waard om haar blog te volgen:

  http://www.monaeltahawy.com/

  Mona Eltahawy is an award-winning columnist and an international public speaker on Arab and Muslim issues. She is based in New York.

  She is a columnist for Canada's Toronto Star, Israel's The Jerusalem Report and Denmark's Politiken. Her opinion pieces have been published frequently in The Washington Post and the International Herald Tribune and she has appeared as a guest analyst in several media outlets.

  Before she moved to the U.S. in 2000, Ms Eltahawy was a news reporter in the Middle East for many years, including in Cairo and Jerusalem as a Reuters correspondent and she reported for various media from Egypt, Israel, Palestine, Libya, Syria, Saudi Arabia and China. Ms Eltahawy was the first Egyptian journalist to live and to work for a western news agency in Israel.

  Her public speaking has taken her around the world, including to the first TEDWomen where she spoke about the virtues of confusion in breaking stereotypes of Muslim women.

  In 2010 the Anna Lindh Foundation awarded her its Special Prize for Outstanding Contribution to Journalism and the Estlow International Center for Journalism and New Media at the University of Denver gave her its Anvil of Freedom Award.

  In 2009, the European Union awarded her its Samir Kassir Prize for Freedom of the Press for her opinion writing and Search for Common Ground named her a winner of its Eliav-Sartawi Award for Middle Eastern Journalism.

  Ms. Eltahawy is a lecturer and researcher on the growing importance of social media in the Arab world. She has taught as an adjunct at the New School in New York, the University of Oklahoma and the U.N.-mandated University for Peace in Costa Rica.

  Mona was born on Aug. 1, 1967 in Port Said, Egypt and has lived in the U.K, Saudi Arabia and Israel. She calls herself a proud liberal Muslim. In 2005, she was named a Muslim Leader of Tomorrow by the American Society for Muslim Advancement and she is a member of the Communications Advisory Group for Musawah, the global movement for justice and equality in the Muslim family.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En ? Dus ?
   Mevrouwtje is weggelopen en eet nu van twee walletjes.
   Niet bepaald een heldin.

   Verwijderen
 14. Mijn korte GETUIGENIS kunnen van grote hulp voor u of een buurman. NEEM JE TIJD EN LEZEN ....


  Ik heb nooit geloofd in internet spreukgebruikers of spiritualistische totdat ik ontmoette Dr. Solo Wise. In feite zal ik doorgaan met mijn dank mijn getuigenis aan de hele wereld te geven en te delen. My Name is Adina Gilbert, me alsjeblieft niet Judge, maar ik ben alleen maar proberen om het goede werk Dr. Solo Wise heeft gedaan voor mij te delen. Ik waardeer hem omdat ik werd bijna gek toen mijn man verliet mij en de kinderen zonder reden. We gebruiken om gelukkig te leven tot aan zijn houding ten opzichte van ons begint te veranderen. Ik smeekte hem om me wat er is gebeurd en de reden voor zijn plotselinge verandering te vertellen, maar hij blijft zeggen niets en hij vertelt me altijd dat alles in orde was. Maar deze houding van mijn man bleef en het werd kwetsen mijn kinderen en ik. Ik was zo in de war en ik wist nooit wat te doen. Op een dag verliet hij het huis en kwam nooit meer terug. Ohh dit was nog erger en ik bijna gek ging. Ik kreeg veel spreukgebruikers van het internet, maar alles wat ze konden doen was om mijn geld te nemen zonder resultaat. Ik werd het zat en voelde als het doden van mijn zelf, maar ik had in leven te blijven in het belang van ons kind.
  Een weekend als ik was van plan via het internet zag ik verschillende getuigenissen van hoe een bepaalde man hielp verschillende mensen. Ik was bang hem een proces aan te geven vanwege mijn ervaringen uit het verleden met deze zogenaamde spreukgebruikers. Maar deze laatste keer heb ik besloten om deze man een proef op zijn e-mail te geven: drsolowisetemple@gmail.com Ohhh en het duurde slechts 72 uur, 3 dagen voor deze grote man Dr Solo Wise met mijn man terug te krijgen. Hij vertelde me dat mijn man was in de ban van een andere vrouw, maar hij was in staat om me te helpen bij het breken van de ban en bracht mijn man terug naar het huis. Ohh kunt u de vreugde en geluk stel in mij, dit is de reden waarom ik zal blijven spreken over de goede werken van deze grote man. En dit nooit geld nam van mij aanvaarden weinig geld voor een aantal artikelen waarin hij stond erop dat ik moet degene zijn om het geld te voorzien, zodat zijn offer zou kunnen werken voor mij. Nu mijn man hou me meer dan ooit tevoren en ik gepromoveerd op mijn plaats van het werk. Alles is gewoon goed en perfect gaan voor mijn familie.
  Ik zal nooit stoppen met het verspreiden van dit goede nieuws, omdat het ook nuttig voor u of iemand in uw buurt zou kunnen zijn. Dr Solo Wise is God gezonden. Hij vertelde me dat hij kan elke vorm van problemen, waaronder op te lossen:

  (1) Als u wilt dat uw ex terug.
  (2) Heeft u altijd al slechte dromen.
  (3) U wilt worden bevorderd in uw kantoor.
  (4) U wilt vrouwen / mannen te lopen nadat u.
  (5) Als je een kind wilt.
  (6) U rijk wilt worden.
  (7) U wilt uw man / vrouw te houden te zijn
  jou voor altijd.
  (8) Als u financiële hulp nodig.
  (9) Herbal zorg
  (10) Als u niet in staat bent om je vrouw te voldoen
  geslachtswens wijten
  te lage erectie.
  (11) als uw menstruatie weigeren te komen
  de dag dat het
  veronderstellen of boven stromen.
  (12) als je weigert te betalen, mensen die vanwege je ?.
  (13) het oplossen van een land uitgifte en het terug te krijgen.
  (14) Heeft uw familie Denny u van uw
  toch?
  (15) wil dat mensen je woorden te gehoorzamen en doe mijn
  wensen.
  (16) Heeft u een laag aantal zaadcellen?
  (17) slecht lucks
  (18) HIV CURE
  Geef deze grote man een proef vandaag en u zult blij zijn dat je deed. drsolowisetemple@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Mijn naam is Shole Kakhaz.This is een zeer vreugdevolle dag van mijn leven als gevolg van de hulp Dr.Akobe heeft door te helpen me mijn ex-man terug met zijn magie en liefde spreuk om me gemaakt. Ik was getrouwd voor 6 jaar en het was zo verschrikkelijk omdat mijn man was echt bedriegt me en was op zoek naar een echtscheiding, maar toen kwam ik Dr.Akobe e-mail op het internet over de wijze waarop hij heeft geholpen zo veel mensen om hun ex terug te krijgen en helpen bij de vaststelling van relationship.and mensen gelukkig maken in hun relatie te zijn. Ik legde mijn situatie aan hem en dan zoeken zijn hulp, maar tot mijn grote verbazing vertelde hij me dat hij me zal helpen met mijn zaak en hier ben ik nu vieren omdat mijn man volledig is te veranderen ten goede. Hij wil altijd zijn door mij en kan niets doen zonder mijn huidige. Ik ben echt genieten van mijn huwelijk, wat een groot feest. Ik zal blijven getuigen op het internet, omdat Dr.Akobe is echt een echte spreukgebruiker. Heb je nodig dan helpen CONTACT ARTS Akobe NU VIA E-mail: (akobemagicspell@gmail.com) of via whatsapp (+2348054662252) of (+2348142307304).Hij is het enige antwoord op uw probleem en maak je gelukkig in je relationship.and voelen zijn ook perfect in liefdewerktijd, WIN ex terug, vrucht van de schoot, PROMOTIE werktijd, BESCHERMING werktijd, BUSINESS SPELL, goede baan werktijd, LOTERIJ spreuk en rechtszaak spellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Groeten aan het grote publiek, ik kom uit de VS, ik wil het publiek informeren over hoe ik door HERPES Virus genezen werd door een dokter genaamd SUNNY. Ik bezocht verschillende ziekenhuizen, maar ze hebben me een lijst gegeven van drugs zoals Famvir, Zovirax en Valtrex, die Erg duur om de symptomen te behandelen en me nooit te genezen. Ik was op het internet op zoek naar remedies op HIV / AIDS en ik zag commentaar van mensen praten over hoe (drsunnydsolution1@gmail.com) hen genezen. Toen ik hem contacteerde gaf hij me hoop en stuurde een kruidengeneeskunde via COURIER, die ik nam en het serieus aan me werkte, een gratis persoon zonder problemen, mijn HERPES-resultaat kwam negatief uit. Ik bid voor jou, Dr, ZONNIG, God zal je eeuwig leven geven, je zal niet voor je tijd sterven om oprecht en groot te zijn. Ik ben zo blij dat u hem ook kunt contacteren als u een probleem hebt, u kunt hem ook bereiken op een persoonlijk e-mailadres, drsunnydsolution1@gmail.com bel wat hij hem niet heeft, zijn telefoonnummer +2348077620669
  DOCTOR SUNNY kan de volgende ziekte zo goed doen:

  1. HIV / AIDS
  2. HERPES 1/2
  3. KANKER
  4. ALS (de ziekte van Lou Gehrig)
  5. Herpatitis B
  6.chronische pancreatitis
  7.Emphysema
  8.COPD (Chronische Obstructieve Pulmonale Ziekte)
  9.asthma
  10. Draai hoeksluiting Glaucoom
  11.Diabaten
  12.CHRONISCHE PANKREATITIS 13 .HSV-1 of HSV-2

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ik geloof nooit op liefde spells totdat ik een vriend van mij ontmoette die me alles vertelde over DR.otutu die haar ex-vriendje terug bracht, zelfs toen ze me vertelde dat ik haar niet geloofde omdat ik dacht dat ze ook dezelfde nep wilde Speltoetsen om mijn geld weg te nemen. Hoewel ik haar de kans gaf om alles uit te leggen wat ze me over DR.otutu moet vertellen, zei ik tegen haar dat er veel scammers zijn die ons geld willen nemen en ik zal nooit slachtoffer zijn op hen, alhoewel mijn verloofde die me zou trouwen Ik over enkele maanden van mij verliet me, ik zal geduldig wachten op een andere man, hoewel ik hem zo lief heb gehad. Ze vertelde me dat deze DR niet nep is dat hij echt is en dat hij veel mensen heeft geholpen om hun geliefden terug te krijgen, dan vraag ik haar hoe dit spel werkt en wat zijn de eisen die ik moet doen voordat hij kan Gooi de liefde spells op mij? Ze vertelde me dat ik hem op drotutuhealinghome@hotmail.com zou moeten mailen en ik zou hem moeten vertellen wat ik wil. Ik heb hem echt gestuurd en hem verteld dat ik mijn ex man nodig heb, ik vertelde hem dat het mijn vriend was die mij naar hem stelde, waarom ik zijn werk twijfelde? Hij zei dat zijn werk 100% zeker is en garandeert dat niemand ooit in zijn tempel is gekomen en ook hetzelfde blijft. Ik werd op zijn woorden geworden, hij zegt tegen mij en een gedachte kwam in mijn gedachten dat hoe weet ik alles wat we eerder besproken hebben. Hij zei voordat hij op mijn situatie kan beginnen, dat ik vertrouwen moet hebben op hem en op hem vertrouwen en andere spellaster verlaten en geduldig geduld wachten, dat als ik alles kan zeggen, zal ik mijn vriend in 72 uur terug krijgen. Ik zei ok, ik geloof en beloofde alleen met je te werken, toen gaf hij me een formulier om te vullen welke ik deed en met hem te sturen met mijn foto's en ook de foto's van mijn ex-lover. Hij antwoordde me in 30 minuten later en vertelde me dat zijn goden sommige dingen nodig hebben om de spelling op mij te werpen en mijn probleem is heel makkelijk als ik deze artikelen kan leveren. Dan, wanneer ik hem vraagt, hoe kan ik deze artikelen krijgen en hoe kan ik hem naar hem sturen voor de casting van de liefdesspelling? Hij vertelde me dat ik er geen zorgen over zou moeten maken dat er in dit land een artikelenverkoper hier is. Dat kan de artikelen voor mij krijgen. Dan vraag ik hem hoeveel zal het me kosten om al deze artikelen te kopen? Hij vertelde me wat ik met vol vertrouwen naar hem stond. Na een uur later belde hij mij en vertelde me dat mijn probleem is opgelost dat ik 72 uur wacht dat mijn liefde naar mij zal vragen wat ik volgens zijn woorden gedaan heb, wanneer Het was ongeveer 18 uur de volgende drie dagen, mijn ex belde me als ik thuis ben dat hij me dringend wil zien. Ik zei tegen hem, hoopte dat alles goed is, hij zei ja, toen vertelde ik hem dat hij kan komen, mijn ex man kwam terug naar mij en hij vroeg om vergeving dat hij wist wat er over hem kwam. Nu ben ik zo blij omdat ik mijn geliefde terug heb en we plannen voor onze bruiloft die binnenkort opkomt, ik belde de dr en bedank hem heel erg en vraag hem wat ik hem zal doen als waardering, hij vertelde me Ik zou mijn geld moeten vergeten en houden dat hij niet na geld is, maar om mensen te helpen die hulp daar ook nodig hebben, alles wat hij nodig heeft om me te doen is om meer getuigenissen over hem te geven zodat mensen die daar hulp nodig hebben, hem ook moeten mailen Waarom ben ik vandaag om mijn getuigenis te geven? Mag uw goede heer hem blijven zegenen en hem langere levens voorspoed en wijsheid geven. DIT IS DE DR EMAIL ADRES (drotutuhealinghome@hotmail.com). U kunt hem ook contacteren via zijn whatsapp nummer (+2349051417394)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Mijn naam is Elizabeth James en ben uit Amerika, ik heb in het verleden relatiestrijd gehad die tot de echtscheiding leidde met mijn eerste en echt geliefde echtgenoot. Nadat ik en mijn ex-man gescheiden waren, kreeg ik de kans om opnieuw te trouwen en slechts 2 jaar van mijn tweede huwelijk was er nog een breuk die me emotioneel bijna vermoordde. Ik bleef nog een jaar ongetrouwd en een alleenstaande moeder. Eerlijk gezegd was ik niet altijd gelukkig, er was een tijd dat ik mijn eerste echtgenootfoto zag en realiseerde me hoeveel ik van hem hield en hem gemist hebben. Ik probeerde hem te krijgen, maar ik werd verteld dat hij naar Spanje verhuisde en ik zal hem nooit meer zien. Ik heb die avond bitter geween omdat ik de enige man die ik zo veel liefde had, verloren heeft. Ik vroeg een paar vrienden om advies te geven over wat te doen en een vriend van mij gaf me profeet odiba van Permanent Spell Casts, ik raadde hem en naar zijn beste met zijn krachtige voodoos hielpde hij me met een liefdesspelling en keerde mijn ex man terug naar mij terug Over 3 dagen. Ik woon nu gelukkig met mijn eerste man en we zijn weer getrouwd. Jij bent een man van je woord profeet odiba, bedankt en ik waardeer al de hulp die je me hebt gegeven. Neem ook contact op met deze krachtige spellingscaster via email prophetodiba@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Getuigenis over hoe ik mijn man terugkwam. Mijn wereld en mijn leven is terug !!! Na een jaar van gebroken relatie, verliet mijn man me zonder reden. Ik voelde me alsof mijn leven op het punt was om te stoppen, ik had bijna zelfmoord gepleegd. Ik was heel erg emotioneel beneden. (Dankzij een spellaster genaamd Dr IREDIA), die ik online ontmoette. Op een gelukkige dag, toen ik door het internet was, kwam ik veel getuigenissen over deze speeltoestand tegen. Sommigen hebben getuigen dat hij hun ex-liefhebber heeft teruggebracht, sommigen hebben getuigen dat hij baarmoeder herstelt, kanker, Hiv en andere ziekte genezen, sommigen hebben getuigen dat hij een spelling kan opheffen om te stoppen met echtscheiding enzovoort. Ik kwam ook over een bepaald getuigenis, het ging over een vrouw die CINDY heette, ze beweerde dat hij in minder dan twee dagen haar ex-liefhebber had teruggebracht en aan het eind van haar getuigenis droeg ze het IREDIA e-mailadres. Na het lezen van al deze, besloot ik het eens te proberen. Ik heb contact opgenomen met hem via email drirediaherbalhome@gmail.com en verklaarde mijn probleem aan hem, hij zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken dat in 48 uur mijn man naar me terugkwam. Tot mijn verbazing kwam mijn man naar mijn huis en vroeg me om hem te vergeven. We hebben onze problemen opgelost en we zijn zelfs gelukkiger dan voorheen ...
  Dr IREDIA is echt een begaafde man en ik zal niet stoppen met het publiceren van hem omdat hij een geweldige man is ... Als u een probleem hebt en u zoekt een echte en echte spellaster om al uw problemen voor u op te lossen. Hij is legitiem. Contacteer hem op zijn email, DRIREDIAHERBALHOME@GMAIL.COM

  BeantwoordenVerwijderen
 20. De grote Mighty BabaLawao !!! Je hebt het opnieuw gedaan, je hebt me je krachten getoond die ik van verschillende mensen heb gehoord, maar nu ben je van ervaring, dr BabaLawao, je bent de grootste spellaster die ik geloofde dat het bestaat omdat je mijn geliefde teruggebracht heeft Ik heb me binnen 24 uur verlaten sinds 2015, meneer, jij bent het grootst, bedankt voor je geweldige werk in mijn leven en ik zal je herinneren, omdat je een glimlach op mijn gezicht heeft gedaan door mijn droom te maken.
   Nogmaals bedankt meneer. Mijn vrienden die daar hulp nodig hebben, zal ik u adviseren om Dr. BabaLawao te contacteren voor hulp omdat hij een grootste man is die ooit leeft, hier is het e-mailadres van Dr. BabaLawao: babalawaodgreatspellcaster788@gmail.com

  Krijg je Minnaar OF Echtgenoot Terug
  Kanker Spellen
  Zwangerschapspellen
  Killing Spell
  Kinderspelen
  Love Spell
  Huwelijkspellen
  Long Life Spell
  Bescherming Spelling
  Wordt een Manager Spell
  Je geld terugvinden
  Madness Spell E.T.C.


  Contacteer hem nu op dit email adres: babalawaodgreatspellcaster788@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Hallo
  Ik weet niet alleen de reden waarom sommige mensen het moeilijk vinden
  geloof dat er een remedie voor herpes is, ik heb aan herpes last
  sinds de laatste drie jaar met mijn vriendje maar vandaag ben ik blij dat ik genezen ben
  van het met de kruiden geneeskunde van Dr.Otor de grote genezer, ik was op het internet op zoek naar hulp als ik tegen een getuigenis stond gedeeld door
  iemand over hoe Dr.Otor zijn herpes heeft genezen, ik had zoveel nodig om zijn te krijgen
  behandeling maar tenslotte bracht Dr.Otor een glimlach naar mijn gezicht met zijn kruiden
  geneeskunde. Ik ben zo blij dat we zo'n geweldige iemand hebben
  genezer daarbuiten, dus mijn mensen daarbuiten vriendelijk contact opnemen met deze geweldige genezer
  op zijn e-mailadres: otorspelltemple@gmai.com alstublieft
  meneer, houd je goede werk omdat er mensen zijn die er behoefte aan hebben
  uw geneeskunde weer eens contact met hem op whatsApp zijn nummer + 2348074609849.http: //otorspelltemple.blogspot.com.ng

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Hallo vrienden, ik heet JASON GRAY uit Groot-Brittannië, ik wil het geheim en het verhaal van mijn rijkdom vandaag aan het grote publiek delen omdat ik deze kans benut om te helpen en uit te gaan naar de jongeren, jongeren en vrouwen van het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld, die financiële moeilijkheden en problemen ondervinden en als gevolg hiervan allerlei misdaden zoals roof en drugs begaan en zelfs in zelfmoord belanden of hun leven verspillen, terwijl u mijn verhaal leest en mijn instructies al uw financiële problemen en problemen zullen vandaag tot een einde komen.
  Ik was erg arm en kon nauwelijks voeden. Ik heb allerlei harde arbeid en harde banen gedaan om alleen te verdienen, mijn maat lachte op mij en het leven was zo miserabel en op een punt dat ik zelfmoord had gepleegd, tot een trouwdag zag en lees een bericht op het internet over de INDIA CHURCH OF MAGIC, ook wel SOLUTION TEMPLE genoemd. Ik contacteerde hen en vertelde ze al mijn problemen in het leven en ze vertelden me dat ik me helemaal niet hoef te maken, dat alles goed is en dat al mijn moeilijkheden voorbij zijn, twijfel ik nog steeds omdat ik verhalen heb gehoord over mensen die op internet zijn gekweld, maar ik gaf ze hebben allemaal mijn vertrouwen omdat het leven zonder geld zo goed is als dood, ik zou liever sterven dan om arm te blijven, ik ben arm geboren, maar ik zal niet sterven arm omdat ik vastberaden ben om rijk te zijn en op dat moment van mijn leven zou ik doe alles om succesvol te worden en ik heb ze al mijn vertrouwen gegeven. Ze werpen een rijkdom voor mij en tot nu toe weet ik niet hoe ik zo rijk werd geworden omdat geld begon te stromen en ook roem kwam. Zoals ik nu schrijf, heb ik niet alleen geld maar ik ontmoet en bespreken met de top politici hier in India, omdat de meesten ook dit doen om geld te verdienen. Wil je vandaag rijk worden en zeer bekend en populair worden, dan is dit jouw kans, neem contact op met de INDIA CHURCH OF MAGIC TODAY op ...... churchofmagic1@gmail.com U kunt ook de website van de INDIA-KERK bezoeken OF MAGIC op http://churchofmagicindia.simplesite.com/

  1. WIL JE ONZE BEDRIJVEN WORDEN TE GROEVEN?
  2. WILT U RICH WORDEN?
  3. WILT U FAME?
  4. ZIEN U WEALTH?
  5. WILT U EEN FINANCIEEL PROBLEEM UITSLUITEN?
  6 WILT U ALLE SCHULDEN OF LENINGEN WISSEN?
  7. WILT U GEBRUIKT?
  8. WIL je je terugkeren terug krijgen?
  9. WIL U ONLINE LOVERS OF LENEN OF ENIGE DOUBLE IN UW LEVEN CONTROLEREN EN VERIFICEREN?
  10. ZIJN U BESCHERMING VAN UW VIJVEN EN DE EVANGELIJKE ONES
  11. WILT U WORDEN GEBRACHT VAN ONGELIJKHEID, ZIEKTE OF ZIEKEN
  12. WILT U OM DE ONDERNEMING TE BOVEN?

  Breng dan niet contact op met de INDIA CHURCH OF MAGIC op onderstaande gegevens als u in uw leven problemen of problemen heeft, zeker dat zij u zullen helpen.
  Email: churchofmagic1@gmail.com
  Website: http://churchofmagicindia.simplesite.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Een verbazingwekkend getuigenis op een speltoets die mijn man terug naar me heeft gebracht. Mijn naam is Olivia, ik ben van Florida, maar hier in Duitsland.
  Ik ben gelukkig getrouwd met een mooie en zorgzame man met twee kinderen. Zeven maanden geleden is er in mijn familie een zeer groot probleem geweest, tussen mij en mijn man, zo verschrikkelijk dat hij de zaak voor de scheiding voor de rechter heeft genomen. hij zei dat hij nooit meer bij me bleef, en dat hij me niet meer lief had, dus hij pakte uit het huis en maakte me en mijn kinderen door zware pijnen doorgegaan. Ik heb geprobeerd al mijn mogelijke middelen om hem terug te krijgen, na veel bedelen, maar alles in geen nut. en hij heeft bevestigd dat hij zijn beslissing heeft genomen en hij wilde me nooit meer zien. Dus op een avond, toen ik terug kwam van het werk, ontmoette ik een oude vriend van mij die van mijn man vroeg. Dus ik vertelde alles aan haar, dus ze vertelde me dat de enige manier waarop ik mijn man terug kan krijgen is een spellaster bezoeken, want het heeft ook echt voor haar gewerkt. Dus ik geloofde nooit in spelling, maar ik had geen andere keuze dan haar advies te volgen. Toen gaf hij me het e-mailadres van de spellaster die hem vroeger helpt. Dus de volgende morgen stuurde ik een mail naar het adres dat ze aan mij gaf, en de speltoeter verzekerde me dat ik mijn man terug zal krijgen. Wat een geweldige uitspraak !! Ik geloofde nooit, dus hij sprak met mij en vertelde me alles wat we moesten doen. Dan ongeveer 4 dagen later nadat we samen werken en bidden. Zo verrassend, mijn man, die me de afgelopen zeven 7 maanden niet heeft gebeld, belde me dat hij terugkomde. Zo geweldig!! Dus zo was hij dezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout en voor de pijn veroorzaakte hij mij en mijn kinderen. Vanaf die dag was onze relatie nu sterker dan voorheen, met behulp van een spellaster. de boze dame die de voodoo-spelling gebruikt om mijn man van mij te stelen, riep nog steeds, maar mijn man was genoeg genoeg om haar te vertellen dat het tussen hen is, dat hij eindelijk weer naar zijn familie is geweest en hij blokkeert haar van alle contactenlijst.
  ik ben heel erg blij met mijn man nogmaals, dus alstublieft adviseer ik u daar om vriendelijk dezelfde e-mail te bezoeken dregbosolutioncenter@gmail.com, als u in een dergelijke toestand bent of u heeft een probleem met betrekking tot "uw ex terug. Dus dankzij deze Vader om mijn man terug te brengen en weer veel plezier in mijn familie te brengen.
  Probeer hem alsjeblieft via deze prive-e-mail, dregbosolutioncenter@gmail.com, en vertel alles aan hem en bedank me later ook nadat je een poging hebt gedaan. hou van je zo meneer meneer.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Heb je een lening nodig om de factuur te betalen, neem contact met ons op als we lenen zo laag als 2% rentevoet geven wij ook lange en korte tijdslening voor meer info, neem contact met ons op via email andmoris38@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Getuigenis over hoe ik mijn man terugkwam. Mijn wereld en mijn leven is terug !!! Na een jaar van gebroken relatie, verliet mijn man me zonder reden. Ik voelde me alsof mijn leven op het punt was om te stoppen, ik had bijna zelfmoord gepleegd. Ik was heel erg emotioneel beneden. (Dankzij een spellaster genaamd Dr IREDIA), die ik online ontmoette. Op een gelukkige dag, toen ik door het internet was, kwam ik veel getuigenissen over deze speeltoestand tegen. Sommige mensen hebben getuigen dat hij zijn ex-minnaar terug heeft gebracht, sommigen hebben getuigen dat hij baarmoeder herstelt, kanker, Hiv en andere ziekte genezen, sommigen hebben getuigen dat hij een spreuk kan geven om scheiding te stoppen enzovoort. Ik kwam ook over een bepaald getuigenis, het ging over een vrouw die CINDY heette, ze beweerde dat hij in minder dan twee dagen haar ex-liefhebber had teruggebracht en aan het eind van haar getuigenis droeg ze het IREDIA e-mailadres. Nadat ik alles had gelezen, besloot ik het eens te proberen. Ik heb contact opgenomen met hem via email drirediaherbalhome@gmail.com en verklaarde mijn probleem aan hem, hij vertelde me niet te zorgen, dat in 48 uur mijn man naar me terugkwam. Tot mijn verbazing kwam mijn man naar mijn huis en vroeg me om hem te vergeven. We hebben onze problemen opgelost en we zijn zelfs gelukkiger dan voorheen ...
  Dr IREDIA is echt een begaafde man en ik zal niet stoppen met het publiceren van hem omdat hij een geweldige man is ... Als u een probleem hebt en u zoekt een echte en echte spellaster om al uw problemen voor u op te lossen. Hij is legitiem. Neem contact op met hem op zijn email, DRIREDIAHERBALHOME@GMAIL.COM

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Alsjeblieft, mijn beste vriend, het spijt me dat je dit bericht leest, ik zie het gewoon een manier om te helpen wie het soort hulp nodig heb. Zorg ervoor dat je dit mijn getuigenis leest aan het einde. Het is een levensverhaal omdat het een getuigenis is dat ik aan iedereen zal vertellen om te horen. Ik ben 3 jaar getrouwd en op het 4e jaar van mijn huwelijk nam een ​​andere vrouw mijn geliefde weg van mij en mijn man verliet me en de kinderen en we hebben 2 jaar geleden geleden tot ik een post ontmoette waar een man hogepriester dr. Chamberc heb iemand geholpen en ik heb besloten om hem te helpen me te helpen mijn vriendin thuis te brengen en me te geloven dat ik mijn foto en mijn details naar hem en mijn man en na 2 dagen zenden, zoals hij me heeft verteld, ik zag een auto reed naar het huis en kijk dat het mijn man was en hij is naar me en de kinderen gekomen en daarom ben ik blij dat ik iedereen in jezelf ontmoet, omdat ik met mijn leven kan zweren, de man is een zeer sterke speldcaster en zijn spellwerk werkt prima zonder enig bijwerkend effect, als je meer details wilt over priester Dr Chamberc. Heb je nu echt leed in je relatie? wil je de hogepriester Dr Chamberc-interventie in je relatie om je te helpen je relatie te herstellen? Neem dan contact met hem vandaag via zijn email: chamberc564@yahoo.com als u een probleem heeft in dit volgende probleem
  (1) Als u uw ex terug wilt
  (2) als je altijd slechte dromen hebt.
  (3) U wilt op uw kantoor worden bevorderd.
  (4) Als u een kind wilt.
  (5) Kruidenverzorging
  (6) Je wilt rijk zijn.
  (7) Je wil je man / vrouw binden om altijd voor jou te zijn.
  (8) Als u financiële hulp nodig hebt.
  (9) Laat mensen uw woorden gehoorzamen en uw wens doen
  (10) E.T.C casus resolutie
  Neem contact op met hen in uw email temple chamberc564@yahoo.com en krijg al uw problemen opgelost

  BeantwoordenVerwijderen
 27. MOET LEES VOOR ALLE HIV-AIDS / KANKER- EN HERPES-PATIËNTEN ***
  Mijn naam is DR DIBA ik ben dokter geweest
  al 28 jaar, geloof ik wanneer er GOD is, wortel
  kruiden, voorouders, voorouders er is geen ziekte in
  deze wereld die nu niet genezen kan worden. als je dat werd verteld
  dat HIV, KANKER, HERPES, TUBERCULOSE, PNEUMONIE, DIARREE,
  ZIKA VIRUS, IBOLA, MONKEYPOX SMALLPOX, CHICKENPOX, DENGE
  GELE KOORTS, CHOLERA, INFLUENZA, LONGKANKER
  of een dodelijke ziekte kan niet worden genezen, hij of zij is
  zo ver als je bent geboren door een vrouw, heb ik genezen
  meer dan 98 personen van deze ziekte uit het buitenland
  en Afrika. als je slachtoffer bent van een van deze dodelijk
  ziekte, verberg het alsjeblieft niet en houd het niet voor jezelf
  je sterft niet vóór je tijd. het leven is zoet als je het hebt
  goede gezondheid wees gewaarschuwd. ik kan ook elk type ziekte genezen
  noem maar op en ik hou ook van charme, medicijnen om op te groeien
  jouw zaken. charme om overal invloed en macht in te krijgen
  je doet, je kunt hierover contact met mij opnemen
  E-mail (drsagbo6088@gmail.com}
  Bel me op +23407019642881
  Bericht op whatsapp +23407019642881

  BeantwoordenVerwijderen
 28. MOET LEES VOOR ALLE HIV-AIDS / KANKER- EN HERPES-PATIËNTEN ***
  Mijn naam is DR DIBA ik ben dokter geweest
  al 28 jaar, geloof ik wanneer er GOD is, wortel
  kruiden, voorouders, voorouders er is geen ziekte in
  deze wereld die nu niet genezen kan worden. als je dat werd verteld
  dat HIV, KANKER, HERPES, TUBERCULOSE, PNEUMONIE, DIARREE,
  ZIKA VIRUS, IBOLA, MONKEYPOX SMALLPOX, CHICKENPOX, DENGE
  GELE KOORTS, CHOLERA, INFLUENZA, LONGKANKER
  of een dodelijke ziekte kan niet worden genezen, hij of zij is
  zo ver als je bent geboren door een vrouw, heb ik genezen
  meer dan 98 personen van deze ziekte uit het buitenland
  en Afrika. als je slachtoffer bent van een van deze dodelijk
  ziekte, verberg het alsjeblieft niet en houd het niet voor jezelf
  je sterft niet vóór je tijd. het leven is zoet als je het hebt
  goede gezondheid wees gewaarschuwd. ik kan ook elk type ziekte genezen
  noem maar op en ik hou ook van charme, medicijnen om op te groeien
  jouw zaken. charme om overal invloed en macht in te krijgen
  je doet, je kunt hierover contact met mij opnemen
  E-mail (drsagbo6088@gmail.com}
  Bel me op +23407019642881
  Bericht op whatsapp +23407019642881

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Ik ben Cheif Oduduwa. Ik kan namens jou betoveren met betrekking tot een relatie, je financiële situatie, toekomstige evenementen of wat dan ook belangrijk voor je is. Ik heb de kracht en ik gebruik de kracht. Ik kan de koers van je bestemming veranderen. Neem contact op met mij en ik zal een betovering voor je uitspreken. Vertel me wat je wilt en ik ga over mijn werk. Is het iemand of iets dat je wenst te hebben? Wilt u rijkdom, geluk of een partner E.T.C.
  Verloren minnaarspecialist
  1. We brengen verloren geliefde terug
  2. Wil je je geliefde winnen?
  3. We helpen alleenstaanden om partners te vinden
  4. Wil je trouwen?
  5. Liefdesattractie
  6. Gehuwde problemen en echtscheiding
  8. Liefdesgedeelte
  Dit alles gedaan in 1 - 7 dagen, Privacy-plaats strikt
  vertrouwelijk Resultaat 100% Gegarandeerd en ik heb goddelijke krachten die je in staat stellen verbinding te maken met je voorouders of voorouders om je leiding in het leven te geven en je in staat te stellen de koers van je bestemming te veranderen
  Neem voor vragen over mijn diensten per telefoon of per e-mail contact met me op. Ik zal u 24 uur per dag, 7 dagen per week graag helpen. Neem voor een onmiddellijk antwoord contact met mij op via
  +918 147 834 968.
  E-mail: cheifoduduwa@hotmail.com
  Opper Oduduwa
  http://oduduwaspells.simplesite.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Heb je gehoord van het wonderbaarlijke werk van Heer Kakabu ??? Deze man is vol wonderen en wonderen, zijn wonder is wat mijn leven en dat van mijn vrouw voor beter heeft gemaakt. Ik nam contact met hem op voor hulp om me te helpen een loterij te winnen en ook om mijn vrouw te helpen die al 3 jaar last heeft van een nierprobleem. Heer Kakabu antwoordde en zei me dat hij me zou helpen de loterij te winnen en dat mijn vrouw binnen 12 tot 16 uur genezen zou worden, ik deed alles wat hij me vertelde en tot mijn grote verrassing gebeurde alles zoals hij zei. Mijn vrouw werd genezen en ik won de loterij, ik kocht een huis en ik leef nu gelukkig met mijn vrouw en dochter. Ik ben opgewonden en zal blijven getuigen totdat Christus komt, er is geen wonder dat Heer Kakabu niet kan doen. Ben je ziek? Wil je een loterij winnen? Heb je een kind nodig of heb je je ex terug? ... en dan haast je en neem contact op met Lord Kakabu via e-mail: lordkakabumiraclework@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and to start a new, financing your projects at a cheapest interest rate of 3%. Do contact us today with loan amount needed as our minimum loan offer is 100,000.00 to any choice of loan amount .We are certified ,registered and legit lender contact us today at highclassloanfund@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 32. I feel so joyful today because of the help Doctor Zakuza has rendered to me for getting my Husband back. I've been married for 6 years and it has been so terrible because my husband was cheating on me and was seeking for a divorce. But when i came across Doctor Zakuza E-mail address on the internet posted by a lady, i decided to get in touch with him and i explained my situation to him and then seek his help but to my greatest surprise he told me that he will help me with my case for there is no problem without a solution. Here i am celebrating because my Husband is back home and am really enjoying my marriage and what a great celebration. I will keep on testifying on the internet because Doctor Zakuza is truly a helper who God has sent to help us all. Why not contact Doctor Zakuza now if you are facing any challenges in your relationship life. E-mail: Doctorzakuzaspelltemple@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 33. my husband of 9 years left me just because i could not give him A child, i did all i could to make sure i give him a child, i even went to an extent of forcing him to have sex with me every night but could not work. not until one evening when i was browsing through the internet, i saw a comment on how a woman in same problem like mine was made home by A man called lord amadi . i read about him and decided to contact him for help, i did as he ask me to do but i was still wondering how can someone just bring back my love he don't even know but i keep doing as he ask me to do. i was very surprise one morning my husband came and started begging me to come back to his life. at first i pretend to be angry then i accepted him back. lord amadi also cast a spell for me to make me have children and as i speak right now i am a mother with 3kids. if there is any one out there who needs his help you can contact him through his personal EMAIL: lordamadi@outlook.com. phone: +2349066148726. i wish you good luck

  BeantwoordenVerwijderen
 34. DANKZIJ GROOT DR. Zonnig VOOR HET OPLOSSEN VAN MIJN PROBLEMEN ZIJN E-MAIL IS (drsunnydsolution1@gmail.com
  mijn naam is Miss Fatima, ik was 5 jaar getrouwd met mijn man en we leefden gelukkig samen voor deze jaren en niet voordat hij naar Australië reisde voor een zakenreis waar hij dit meisje ontmoette en sindsdien hij mij en de kinderen en liefde haat haar alleen. dus toen mijn man terugkwam van de reis, zei hij dat hij me en mijn kinderen niet meer wilde zien, dus dreef hij ons het huis uit en ging hij nu naar Australië om die andere vrouw te zien. dus ik en mijn kinderen waren nu zo gefrustreerd en ik verbleef gewoon bij mijn moeder en ik was niet goed aan het behandelen omdat mijn moeder met een andere man trouwde na mijn vaders dood, dus de man met wie ze trouwde, behandelde haar niet goed, en mijn kinderen waren zo in de war en ik was op zoek naar een manier om mijn man terug naar huis te krijgen, omdat ik hem zo graag liefheb en koester. Op een dag toen ik op mijn computer aan het surfen was, zag ik een getuigenis over deze spell caster DR Sunny, getuigenissen gedeeld op het internet door een dame en het maakt zoveel indruk op me dat ik er ook aan denk om het eens te proberen. In het begin was ik bang, maar toen ik bedacht wat ik en mijn kinderen doormaken, nam ik contact met hem op en hij zei dat ik kalm moest blijven gedurende slechts 24 uur dat mijn man bij mij terug zou komen en tot mijn grote verrassing ontving ik een telefoontje van mijn man op de tweede dag na het vragen van de kinderen en ik belde DR Sunny en hij zei dat je problemen mijn kind zijn opgelost. dus dit is hoe ik mijn familie terugkrijg na een lange stress van rem up door een kwaadaardige dame dus met al deze hulp van DR Sunny, ik wil dat jullie allemaal op dit forum meegaan om een ​​enorme dank te zeggen aan DR Sunny en ik zal ook advies voor iemand in dergelijke of soortgelijke problemen of andere problemen moet ook contact met hem opnemen, zijn e-mail is) (drsunnydsolution1@gmail.com) hij is de oplossing voor al uw problemen en problemen in het leven. nogmaals zijn e-mailadres is (drsunnydsolution1@gmail.com)

  HIJ IS GESPECIALISEERD IN DE VOLGENDE SPELL.

  (1) Als u uw ex terug wilt.

  (2) als je altijd slechte dromen hebt.

  (3) Als u gepromoot wilt worden in uw kantoor.

  (4) Als u wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen.

  (5) Als u een kind wilt.

  (6) Als je rijk wilt zijn.

  (7) Als u uw echtgenoot / echtgenote voor altijd wilt binden.

  (8) Als u financiële hulp nodig heeft.

  (9) Hoe u werd opgelicht en u wilt uw verloren geld terugkrijgen.

  (10) als u uw scheiding wilt stoppen.

  (11) als u van uw man wilt scheiden.

  (12) als u wilt dat uw wensen worden toegekend.

  (13) Zwangerschapsspelletje om zwanger te worden

  (14) Garandeer dat je de verontrustende rechtszaken en echtscheidingen wint, ongeacht hoe het staat

  (15) Zorg dat uw huwelijk of relatie niet kapot gaat.

  (16) als u een ziekte hebt zoals (H I V), (KANKER) of een ziekte.

  (17) als je gebeden nodig hebt voor verlossing voor je kind of jezelf.

  zorg er opnieuw voor dat je contact met hem opneemt als je een probleem hebt hij zal je helpen. zijn e-mailadres is (drsunnydsolution1@gmail.com) onmiddellijk contact met hem op ... of bel of whatsapp hem nummer +2348077620669

  BeantwoordenVerwijderen
 35. ALSTUBLIEFT NIET NEGEREN .... Hallo alle kijkers online ,,,, HERPES EN HIV heeft genezing
  Betwijfelt iemand nog steeds natuurlijke kruidengeneeskunde? Ik heb het grote belang gezien
   en het geweldige werk van natuurlijke kruiden en het prachtige werk dat ze in het leven van mensen hebben gedaan. Ik vraag me af waarom mensen hun geld nog steeds spenderen aan operaties, injecties en medicijnen die je niet helemaal kunnen genezen. Natuurlijke kruiden kunnen allerlei ziekten genezen, waaronder herpes, diabetici, astma, HIV, hepatitis, enz. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik was genezen van het HIV-virus en mijn tante en haar man waren genezen van herpesvirus en negatief getest na gebruik van het kruidengeneesmiddel en ik was ook genezen van hiv en hiv-negatief getest na gebruik van het kruidengeneesmiddel door Dr. MOHAMMED die natuurlijke gebruikt kruiden om verschillende soorten ziekten te genezen. Zelfs Dr. Sebi bewijst de hele wereld dat natuurlijke kruiden alle ziekten kunnen genezen en hij genas talloze mensen die natuurlijke kruiden gebruikten. Ik weet dat het moeilijk te geloven is, maar ik ben een levend getuige. Het heeft geen zin om kruidengeneesmiddelen te proberen, het kruidengeneesmiddel werd naar mij gestuurd door middel van een DHL-leverende onderneming ,,, dit is geen oplichterij, ik ben hier een levende getuige van, gelooft u mij alstublieft en redt uw leven en het leven van anderen die het slachtoffer zijn van het virus of een ziekte. Contact of e-mail Dr.Mohammed op: herbalcure12@gmail.com (telefoontje / wat-sap nee): +2349036036397

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Dear Applicant,

  Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Please Fill the Application Form Below:
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com
  ( SuiteCapitals@post.com )

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  Yours Sincerely,
  Mr. Ren Hya
  PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  We look forward to hear from you ASAP
  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Dear Applicant,

  Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Please Fill the Application Form Below:
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com
  ( SuiteCapitals@post.com )

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Ja, het is mijn beurt voor een getuigenis. Het is mijn beurt om gelukkig te zijn. Bedankt ras man van wijsheid en macht, pater Okosu. Ik zag verschillende getuigenissen over je goede werken over hoe je gebroken huwelijken en relaties hebt gered, mensen rijk en rijk hebt gemaakt, hoe je verschillende ziekten hebt genezen. Ik heb je een rechtszaak gegeven en ja, je hebt me niet in de steek gelaten. Hij hielp me met het winnen van de Loterij en bracht mijn man terug naar huis na 4 jaar van vertrek zonder een goede reden. Ik ben er trots op dat ik de moedige stap heb gezet om Vader Okosu een rechtszaak te geven. Bedankt dat je me niet teleurstelt. Ik zal blijven spreken over je goede werken aan de mensen van deze wereld. En ik bid de goede Heer zal je blijven gebruiken om mensen met hun problemen te helpen. Je kunt vandaag ook contact opnemen met Dr. Okosu voor oplossingen voor elk probleem, of dit nu een fysieke, spirituele, financiële relatie of huwelijksproblemen of zelfs een medisch probleem is en ik weet dat Dr. Okosu niet zal falen omdat hij mij ook niet in de steek liet. Dit is zijn contactpersoon.

  E-mail: drokosu01@gmail.com

  Mijn naam is Sara en zijn naam is Dr. Okosu, maar ik noem hem vader Okosu omdat hij inderdaad een echte vader voor me is. Dank U, mijn vader, ik ben voor altijd Dankbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Mijn man maakte het uit omdat ik niet in staat was om zwanger te worden en mijn eigen kind voor hem had. Hij vertelde me dat hij nog steeds van me houdt, maar hij kan niet gewoon doorgaan zonder een kind, ik ging naar het ziekenhuis voor controle en de dokter vertelde me dat er niets mis met me is, maar ik vroeg me steeds af waarom ik niet zwanger kon worden voor mijn man. Terwijl ik op internet aan het surfen was, kwam ik getuigenissen tegen van mensen die Lord Bubuza heeft geholpen, dus ik heb hem haastig via e-mail benaderd en hij antwoordde dat hij me zou helpen en ik zal opnieuw glimlachen, ik deed alles wat hij me vertelde en tot mijn grote verbazing mijn man kwam terug naar me smeekte me op zijn knieën om hem te vergeven wat ik deed en we hadden seks, een maand later ging ik naar het ziekenhuis en de dokter vertelde me dat ik zwanger was en slechts 4 dagen geleden kreeg ik de geboorte van triplet die me maakte beloof mezelf dat ik de wereld zal laten weten over Heer Bubuza. Heeft u een probleem? Haast u nu en neem contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109

  BeantwoordenVerwijderen
 41. GET RICH WITH BLANK ATM CARD
  i'm here to testify about MR CLIFFORD blank atm cards which can withdraw money from any atm machines around the world. I was very poor before and have no job.I saw so many testimony about how CLIFFORD send them the ATM blank card and use it to collect money in any ATM machine and become rich. I email her also and he sent me the blank card. I have use it to get 80,000 dollars. withdraw the maximum of $10,000 daily. CLIFFORD is giving out the card just to help the poor. Hack and take money directly from any ATM Machine Vault with the use of ATM Programmed Card which runs in automatic mode. email (cliffordhackerspays@gmail.com.) on how to get it. He will gives out the card to anybody email CLIFFORD today and become rich cliffordhackerspays@gmail.com....

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Hallo allemaal,

  Ik ben een particuliere geldschieter, ik bied een lening aan van 2%. Dit is een legitiem bedrijf met eer en onderscheid. We staan klaar om u te helpen bij elk financieel probleem dat u heeft. Wij bieden alle soorten leningen, dus als u geïnteresseerd bent in deze lening vriendelijk contact met ons op onze e-mail: (anggadiman1@gmail.com)

  Geef ook de volgdetails op zodat we meteen door kunnen gaan met de lening.

  Naam:
  Benodigde hoeveelheid:
  Duur: een
  land:
  Doel van de lening:
  Maandinkomen:
  Telefoonnummer:

  Neem contact met ons op met de bovenstaande gegevens op onze e-mail: anggadiman1@gmail.com

  Groeten aan jullie allemaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Do you need a loan? If yes! Contact Fifo Capitals and Mortgages Limited ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at:.(fifocapitals@gmail.com) We also give out from. £5 thousand Pounds to 100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of nationality....

  BeantwoordenVerwijderen
 44. MOET OPLOSSING LEZEN:

  Mijn naam is Anna, kom uit het Verenigd Koninkrijk, ik wil mijn verhaal met u delen en u ook een oplossing bieden voor uw problemen, ik ben online op zoek geweest naar een echte betoverancier die mijn man voor mij terug kan brengen, ik heb 9 jaar geleden getrouwd zonder kinderen en mijn financiële situatie was erger, ik heb geen geld ik heb geen kind, mijn man liet me denken dat ik hem pech bracht, tot 2016/2017 ontmoette ik de getuigenis van een dame die online over Dr praat Ogundele, ik moedig mezelf aan en neem contact met hem op voor hulp, en hij reageerde zo snel mogelijk op mij, het eerste woord dat hij zei is dat mijn problemen voorbij zijn, hij zei dat hij me weer zou laten lachen, ik was blij met zijn aanmoediging, hij begon zijn werk en vertelde me dat mijn man terug zal komen in minder dan 24 uur en smeekt me om hem terug te accepteren, nadat alles wat hij zei voor de allereerste keer in mijn leven gebeurde was ik weer gelukkig met mijn man, een paar weken later werd ik zwanger . Hij zei dat ik financieel stabiel moest zijn om gelukkig te zijn met mijn man, hij wierp een betovering voor me, vandaag geven mensen me de voorkeur waar ik ook ga, mijn leven is financieel stabiel, ik en mijn man doen het geweldig, het belangrijkste was dat hij eindigde mijn verdriet en nu heb ik mijn eigen kind dat me mammie noemt, ik heb nog nooit een spell caster ontmoet zo echt en krachtig als Dr Ogundele, hij heeft oplossing voor elk soort probleem op aarde, zijn magie is niet schadelijk en hij kan werk voor je zonder je aanwezigheid, ik zeg dit allemaal omdat ik hem vertelde dat ik er alles aan doe om de wereld te informeren over zijn goede werk en ik weet dat zoveel mensen ook hulp nodig hebben, dus als je hulp nodig hebt, doe dat dan neem niet langer contact met hem op of wil je hem bedanken voor mij, neem dan contact op met Dr Ogundele via zijn e-mail: ogundeletempleofsolution@gmail.com en zijn WhatsApp & telefoon nummer: +27638836445.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Mijn naam is Ahiga Audrey, ik woon in Ohio, Verenigde Staten en ik ben gelukkig getrouwd met een lieve en zorgzame man met drie kinderen. Een heel groot probleem deed zich een jaar geleden in mijn familie voor, tussen mij en mijn man, zo verschrikkelijk dat hij de zaak voor de rechtbank aanhangig maakte voor een echtscheiding. hij zei dat hij nooit meer bij me wilde blijven, en dat hij niet meer van me hield. Dus verliet hij het huis en zorgde ervoor dat ik en mijn kinderen zware pijnen doormaken. Ik probeerde al mijn mogelijke middelen om hem terug te krijgen door veel bedelen, maar het mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk bevestigde hij dat hij zijn beslissing heeft genomen en hij heeft me nooit meer willen zien. Op een noodlottige avond, toen ik terugkwam van het werk, ontmoette ik een oude vriend van mij die naar mijn man vroeg. Ik legde haar alles uit, dus vertelde ze me dat de enige manier om mijn man terug te krijgen, is om een ​​spell caster te bezoeken omdat het ook echt voor haar heeft gewerkt. In tegendeel, ik geloofde nooit in betovering, maar ik had geen andere keuze dan haar advies op te volgen. Ze gaf me het e-mailadres van de spell caster die '' wiseozizaspiritualhome@gmail.com '' is
  Dus de volgende ochtend stuurde ik een e-mail naar het adres dat ze me gaf en verzekerde de spreukmeester mij dat ik mijn man binnen twee dagen terug zal krijgen. Wat een geweldige verklaring !! lol !!! Ik heb het nooit geloofd, dus hij sprak met me en vertelde me alles wat ik moest doen. De volgende ochtend, verrassend genoeg, belde mijn man die me al meer dan een jaar niet heeft gebeld mij om te vertellen dat hij terugkomt . Zo geweldig toch? Wel, dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fouten en voor de pijnen die hij mij en mijn kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was onze relatie sterker dan voorheen. Bedankt voor de hulp van deze geweldige spreukgieter. Mijn advies voor alles daarbuiten om verschillende uitdagingen aan te gaan is contact opnemen met deze geweldige man en net als hij voor mij heeft gedaan, zal hij al je problemen oplossen. Je kunt hem een ​​e-mail sturen via dit e-mailadres. Ik beloofde hem dat ik de hele wereld over zijn magnifieke krachten ging vertellen. (wiseozizaspiritualhome@gmail.com), als je in een dergelijke situatie verkeert, of als je een probleem hebt met betrekking tot "het terugbrengen van je ex. Niet alleen dat hij je kan helpen

  1) word gepromoot in alles wat je doet.
  2) Verdien een goed geld of win een loterij.
  3) succes behalen in het bedrijfsleven.
  4) geestelijke problemen.
  5) win rechtszaak.
  6) Zoek naar je levenspartner.
  7) een goedbetaalde baan krijgen.
  8) Krijg controle over je huwelijk.
  9) genade krijgen en aantrekkelijk worden van mensen.
  10) verloren geld terugkrijgen.
  (11) genees je van alle ziekten. zowel geneesbaar als ongeneeslijk, net als HIV / AIDS, kanker of wat dan ook
  (12) zwangerschapsproblemen oplossen en u zegenen met baby's.

  zijn e-mail eenmaal opnieuw adres is (wiseozizaspiritualhome@gmail.com) je kunt ook contact met hem opnemen via whatsapp op +2348111448971

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Mijn naam is Charlie Oscar uit het Verenigd Koninkrijk, ik heb eerder geprobeerd hulp te zoeken bij verschillende spell caster om me te helpen een loterij te winnen en mijn vrouw terug te krijgen, maar ze hebben mijn geld zonder me te helpen ... ik was in de war en hart gebroken omdat ik moest echt de loterij winnen en ook om mijn vrouw terug te krijgen, dus op een dag in mijn kantoor vertelde ik mijn vriend mijn situatie en hij vertelde me hoe Heer Bubuza mij hielp met zijn spreuk om een ​​loterij te winnen, dus ik nam onmiddellijk contact met hem op en Heer Bubuza reageerde en vertelde me dat hij me zal helpen met zijn spreuk om de loterij te winnen en ook mijn vrouw terug te krijgen binnen 12 tot 16 uur ... In eerste instantie dacht ik dat het een grap was vanwege wat andere spell caster met me deed, maar om mijn grootste verrassing nadat ik alles deed, zei Lord Bubuza, ik won de loterij en mijn vrouw kwam bij me terug en smeekte me om te vergeven en haar terug te accepteren ... Ik heb nog nooit een man gezien die zich aan zijn woord houdt zoals Lord Bubuza, alles gebeurt binnen 12 tot 16 uur, precies zoals hij me vertelde. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109 !!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Heb je een lening nodig om je rekeningen te betalen? heb je een lening nodig om zaken te beginnen? wij bieden allerlei soorten leningen, als u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van een lening tegen een lagere rente van 3% van welke aard dan ook, eenvoudigweg Email: Oceanicfinance113@gmail.com website: https://oceanicfinancialhome.wordpress.com

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Mijn leven is vol van geluk omdat dr. Isikolo me gelukkig maakt. Wat er met mij is gebeurd, is niet wat ik alleen aan mezelf kan houden, maar ook om de wereld te vertellen, zodat diegenen die eens zoals ik waren er weer van zullen gaan houden en weer gelukkig zijn. Ik en mijn geliefde hadden enkele problemen die tot onze breuk leiden, omdat mijn leven daarna nooit meer hetzelfde was, ik heb alle methoden geprobeerd om hem terug te krijgen. maar ze waren gewoon verspilling van moeite en verspilling van tijd. Maar op een dag tijdens mijn zoektocht op internet, kwam ik iemand tegen die getuigenis aflegde van Dr. Isikolo. ik neem contact met hem op en hij was in staat mijn geliefde binnen 48 uur terug te brengen. Met dit geweldige ding dat in mijn leven gebeurde, besloot ik de hele wereld te vertellen over deze geweldige man genaamd Dr. Isikolo. Voor degenen die iets nodig hebben, vertelde hij me dat in zijn tempel er onmogelijkheid is, nu geloof ik hem zo veel. vrienden, als je hulp nodig hebt om je ex-geliefde terug te brengen, neem dan zo vriendelijk contact met hem op via e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com En ik beloof je dat je geliefde zeker terug zal zijn.
  (1) Als u uw ex terug wilt.
  (2) als je altijd slechte dromen hebt.
  (3) als u wilt worden gepromoot in uw kantoor of als u een werkplek heeft en u hulp nodig heeft
  (5) Als u een kind wilt.
  (6) Je wilt rijk zijn.
  Neem vandaag nog contact met hem op via isikolosolutionhome@gmail.com
  WhatsApp-nummer +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Mijn naam is Elda. Ik wil getuigen over de grote spreukgieter genaamd Dr.Chamberc, mijn man en ik ben 5 jaar getrouwd nu we geen kind hebben en de medische arts ons vertelde dat ik niet kan bevallen alleen omdat mijn lichaam beschadigd was door het verkeerde recept voor verdovende middelen maakt me zorgen en mijn man is niet gelukkig dus mijn man besluit met een ander meisje te trouwen en van me te scheiden, ik was zo verdrietig dat ik mijn vriend vertelde dat ze me Dr.Chamberc e-mailadres had en ik nooit geloof zoveel in hem, hoewel ik besloot het gewoon te proberen en hij vertelde me dat hij me zou helpen mijn man na drie dagen terug te krijgen en ik zwanger zou worden. Ik betwijfelde of mijn man op de derde dag naar me terugkeerde en weende dat hij zei hij wilde geen echtscheiding meer 2 maanden nadat de arts had bevestigd dat ik zwanger was, als je een probleem hebt, kan Dr.Chamberc je ook helpen, stuur hem een e-mail op chamberc564@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Echte en dringende casters Reviews om je relatie- en echtscheidingsproblemen op te lossen Dr. Isikolo isikolosolutionhome@gmail.com
  whatsapp hem nu +2348133261196.

  Hallo mijn naam is Sarah Douglas, ik ben hier om een ​​getuigenis af te leggen over hoe deze krachtige spreukgieter, Dr Isikolo genaamd, mij hielp mijn relatie te verbeteren. Ik was diepbedroefd toen mijn verloofde me vertelde dat hij niet langer geïnteresseerd was in het trouwen met mij omdat een andere dame een zwarte magie op hem had gebruikt. Ik huilde en snikte elke dag, tot het zo erg werd dat ik het internet opzocht voor hulp, dat was toen ik een recensie las over het geweldige werk van Dr. Isikolo. Ik nam toen contact met hem op voor hulp om mijn liefde en mijn leven terug te krijgen, hij hielp me een krachtige liefdesbetovering uit te schrijven en tot mijn grote verbazing na 24 uur na het doen van de liefdesbetovering kwam mijn verloofde terug op zijn knieën en smeekte hem hem te vergeven. We zijn nu gelukkig getrouwd en bedankt Dr Isikolo Wonders voor het helpen van mijn relatie. je kunt contact opnemen met Dr Isikolo via zijn e-mailadres isikolosolutionhome@gmail.com of whatsapp hem nu +2348133261196.
  website: drisikolosolutionhome.webnode.com

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Mijn naam is Oscar ben van Belguim, Alle dank gaat uit naar Dr Isikolo voor het redden van mijn huwelijk van toning apart.ik voel me zo dankbaar en heb alleen goede woorden over een krachtige spreukgieter genaamd Dr. Isikolowho heeft me geholpen mijn vrouw terug te brengen. We waren al 4 maanden apart, ik dacht eerst of ik het juiste deed door contact op te nemen met een spreukgieter, maar ik hou zo veel van mijn vrouw en zal haar niet opgeven voor iets in deze wereld. Ik besloot contact op te nemen met isikolosolutionhome@gmail.com via zijn e-mailadres dat ik online op verschillende testerspecificaties vond, en ik vertelde hem over mijn situatie, hij lachte en vertelde me dat mijn vrouw de volgende 48 uur bij mij terug zal zijn. Ik voelde dat dit in het begin niet zou gebeuren totdat mijn vrouw me belde en zo graag wilde dat ik meer terug zou zijn dan wat dan ook op aarde. Nu zijn we samen en kan ze het niet zonder mij doen, en we zijn allebei gelukkig. Ik voel me zo gelukkig deze getuigenis te delen omdat er geen negatieve handeling aan zijn werk was verbonden. Zijn werk was soepel en snel. Dank aan Dr. Isikolofor om geluk terug te brengen in mijn leven. Ik zweer met mijn leven dat dr. Isikolo een man is om op te vertrouwen en je problemen naar toe te brengen. U kunt contact met hem opnemen op zijn e-mail als u echt echt uw liefde terug wilt: isikolosolutionhome@gmail.com of whatsapp hem nu +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Goedemorgen iedereen die dit leest, ik ben Steve Micheal bij naam en kom uit Dallas, Texas, ben hier om een ​​korte getuigenis af te leggen over hoe ik in staat was om een ​​echte en legitieme lening van mevrouw Jorge Grace als leningverstrekker te krijgen, ik was in wanhopige nood van geld nadat ik ben opgelicht door verschillende lening bedrijven die van plan waren om me te helpen, maar nooit deden, Ze namen veel geld van me en ik bleef met niets, niet tot een trouwe dag ik sprak met mijn vriend die net haar lening verzilverd van Jorge Grace lening bedrijf, Mijn vriend gaf me haar mail en alles wat ik nodig om haar te contacteren, dus een trouwe dag stuurde ik een mail naar het bedrijf met het verzoek om een ​​lening van 8000 Euro om mijn schulden te betalen en een nieuw bedrijf te starten, ik kreeg een antwoord van hen en ze vertelden me me geen zorgen te maken dat ze me zouden gaan helpen, dus ik gaf ze een kans en ik vroeg hen om door te gaan met de leningstransactie, dus tot mijn grote verbazing na alles wat ik zo geschokt was dat ze help me met de lening nadat ik ermee akkoord ga om door te gaan met hun leningsvoorwaarden , Ben blij vandaag met mijn familie en ik ben ook zo erg dankbaar dat ik de lening heb gekregen van de zonder falen, ik heb nooit geloofd dat er nog steeds betrouwbare geldschieter online is tot ik mevrouw Jorge Grace vind die me allemaal helpt dankzij haar ik ben dankbaar, alsjeblieft, alsjeblieft als je een lening online nodig hebt, pas op voor oplichters in het geval dat je een lening nodig hebt, dan kun je contact opnemen met mevrouw Jorge Grace, een vertrouwde betrouwbare kredietverstrekker en ik geloof dat ze je gaat helpen net zoals ze me hielp, als je met behoefte aan een lening dringend contact met haar op via e-mail {jorgegraceloanfirm@gmail.com} Ze zal je helpen, ik bid God zegene haar voor mij.

  Steve Micheal

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Hallo ... Ik leg een gelofte af om mijn getuigenissen te delen zodra ik negatief ben getest
  Ik ben Carmenta Derio. Ik werd genezen van Genitale HERPES met behulp van dokter Hassan met zijn geneeskrachtige kruidengeneeskunde.
  Meer dan 5 jaar geleden had ik pijn met dit dodelijke herpesvirus, elke dag groeide er angst in me omdat ik hoorde dat er geen remedie voor was, maar ik weet dat medicijnen niet de enige optie waren om virus en infectie te genezen, mijn grootste Het probleem was dat blaren over mijn lichaam circuleerden
  Een paar maanden geleden had ik veel informatie over herpes, en terwijl ik op internet aan het surfen was, kwam ik enkele getuigenissen tegen over hoe hij veel mensen met verschillende ziekten in de wereld heeft genezen. Ik was geschokt omdat ik nog nooit van zoiets had gehoord, en ik twijfelde er ook aan dat het waar was omdat het nooit in de media verscheen, deze mensen het Dr. Hassan e-mailadres gaven en ons adviseerden contact met hem op te nemen over welk probleem dan ook hoewel ik daaraan twijfelde, omdat het ook de eerste keer was dat ik zoiets hoorde, heb ik het e-mailadres van Dr.Hassan gekopieerd en ik stuurde hem een ​​bericht over mijn gezondheid en ik vroeg hem om zijn kruidengeneesmiddel. Hij gaf me een antwoord na een paar uur, en hij vertelde me de procedure, hij vertelde me dat hij me een paar van zijn sterke kruidenvloeistof medicijnen zou sturen via de bezorgservice voor koeriers, die ik 21 dagen na 21 dagen zou nemen, ik zal volledig genezen.
  Ik schrijf hem en doe wat navraag over zijn kruiden en ik vroeg om de kruiden, ik ontving het kruidengeneesmiddel van DR.Hassan na 3 dagen communicatie
  Ik begon het kruidengeneesmiddel te gebruiken dat ik kreeg van Dr. Hassan en na 14 dagen begon ik veranderingen te zien, ik was verrast toen ik besloot om het voor mezelf te houden en door te gaan met de kruiden en te zien of het me geen kwaad zal doen, ga door met het nemen van de kruiden en ik herinnerde me dat hij me een belofte had gedaan dat ik volledig genezen zal worden zonder enige aanvullende hulp van mijn dokter. Toen ik deze veranderingen zag, nam ik contact op met deze geweldige dokter. en ik vertelde hem erover, hij vertelde me om naar het ziekenhuis te gaan en ik zie of het virus er nog steeds is, ik ging naar het ziekenhuis en ik werd negatief getest. Ik was helemaal vrij van HERPES, ik ben gered van de pijnen en dit schandelijke virus
  Dr. Hassan is mijn Verlosser en hij is ingesteld om alle menselijke ziekten te genezen. Ik leef in goede gezondheid en volgende maand zal ik gaan trouwen. Dit virus is sindsdien het obstakel geweest, maar ik ben er voorgoed van gedeprimeerd. Alsjeblieft, je kunt contact opnemen met DR Hassan voor elk probleem met de onderstaande e-mail:
  drhassanherbscure@gmail.com "en schrijf hem op whats-app +2349032582239

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik wil de wereld laten weten over DR DOMINION the Great spell caster dat mijn man terugbracht naar mij toen ik dacht dat alle hoop verloren was. DR DOMINION gebruikte zijn krachtige spreuk om een ​​glimlach op mijn gezicht te toveren door mijn man terug te brengen met zijn betovering, in eerste instantie dacht ik dat ik droomde toen mijn man op mijn knieën terugkwam en me smeekte om hem te vergeven en hem terug te accepteren en zelfs sindsdien houdt hij meer van mij dan ik ooit verwacht had, dus heb ik mezelf een gelofte gedaan dat ik de wereld zal laten weten over DR DOMINION, omdat hij een God op aarde is. Heb je problemen in je relatie? heeft je partner het uitgemaakt en ben je nog steeds dol op hem en wil je hem terug? Heeft u problemen met uw financiën? of heb je hulp nodig van welke aard dan neem dan vandaag contact op met DR DOMINION, want ik geef je 100% garantie dat hij je zal helpen, net zoals hij me heeft geholpen. DR DOMINION e-mail is: dominionsolutionhome@gmail.com of zijn WhatsApp-contactpersoon: +2349077406090

   Verwijderen
 54. DR DOMINION, Hier is mijn getuigenis van een Heart Warming schuldenplichtige klant (Ana Tenase uit Roemenië)

  Ik zal proberen dit zo kort mogelijk te maken. In juli kwam ik erachter dat mijn man van bijna 17 jaar een affaire had en hij bracht deze vrouw echt bij mij thuis. Ik was op zijn zachtst gezegd verwoest. Ik ontmoette mijn man 18 jaar geleden en hij veegde me overeind en we trouwden 11 maanden nadat we elkaar ontmoetten. We hadden een geweldig huwelijk (ik dacht) we hebben twee prachtige jongens. In 2015 verhuisden we 800 mijl naar een heel klein stadje vanwege zijn werk. Ik stopte met mijn goedbetaalde baan bij een bedrijf waar ik 14 jr. Aan had gewerkt om weg te gaan van mijn familie en baan / carrière om thuis moeder te blijven. Dan zijn we hier 2 en 1/2 jaar later door een echtscheiding en geen baan. Ik voelde me schizofreen door al deze emoties gaan van acceptatie, tot ontkenning, hoe kan dit zijn en weer terug. Ik heb mijn best gedaan om hem terug te krijgen van deze vrouw met wie hij een affaire had en hem te laten zien hoe graag ik bij hem ben. maar hij stond erop dat hij nooit meer bij me wilde zijn. Het was bijna 4 maanden geleden dat hij bij deze andere vrouw ging wonen, en toen besloot ik Dr. DOMINION-spreuken voor hulp te gebruiken omdat ik geen andere keus had en ik voelde dat alles voor mij verloren was. Ik had het mooiste en meest gelukkige huwelijk nadat ik zijn betovering in slechts 48 uur had gebruikt, en zo was mijn huwelijksleven weer op het goede spoor gezet. Als jij een van de mensen bent in een liefdeloos en ongelukkig huwelijk dat niet gered kan worden (en dat kun je alleen maar vaststellen door heel eerlijk tegen jezelf te zijn), geloof me ... er is licht aan het einde van deze tunnel. Hier is zijn e-mail: dominionsolutionhome@gmail.com of zijn WhatsApp-contactpersoon: +2349077406090

  BeantwoordenVerwijderen
 55. We bieden leningen voor alle doeleinden.
  Meld je nu aan en ontvang binnen 2 werkdagen financiële ondersteuning.
  - Minimaal geleend bedrag: 6.000,00 €
  - Maximumbedrag van de lening: 70.000.000,00 €
  - Rente: 2% per jaar
  internationale lening
  * Lening van de belegger
  * Schuldconsolidering
  * Tweede hypotheek
  * Zakelijke leningen
  * Persoonlijke leningen
  Stuur ons voor meer informatie een e-mail:
  Bedrijfsnaam: BETERE MANIER BEDRIJF
  Bedrijfs e-mailadres betterwaycompany234@gmail.com
  Bedrijf NMLS ID: 3142798.

  Opmerking: stuur alle antwoorden uitsluitend naar dit e-mailadres: betterwaycompany234@gmail.com
  Vriendelijke groeten,
  betere manier bedrijf

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Bent u op zoek naar een zakelijke lening, een persoonlijke lening, een woningkrediet, autoleningen, studieleningen, schuldconsolidatieleningen, ongedekte leningen, risicokapitaal, enz. Of heeft u een lening geweigerd door een bank of een financiële configuratie van een of meer redenen. Je gaat goed met je kredietoplossingen! Ik ben een eerlijke man, een particuliere financier, leningen aan bedrijven en particulieren tegen een lage en betaalbare rente van 2%. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op om de lening te bespreken om de overdracht binnen 48 uur te volgen. E-mail: (alexloanlimitedcompany@gmail.com)

  Details van de applicatie

  Voornaam:
  Geboortedatum :
  Geslacht:
  Burgerlijke staat:
  Adres:
  Plaats
  Staat:
  Postcode:
  land:
  Telefoon:
  E-mail:
  Doel van de lening Status:
  Leenbedrag:
  Duur van de lening:
  maandelijks netto inkomen.

  Ga zo snel mogelijk terug naar de gunst met de vorige informatie om meer informatie te verkrijgen.
  We hopen van u te horen.
  Dank u en moge God u zegenen,
  meneer ALEX

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Ik wil mijn getuigenis aan iedereen geven. Na vijf jaar in een relatie met mijn vriend te hebben doorgebracht, brak hij het uit, ik deed alles wat mogelijk was om hem terug te brengen, maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug vanwege de liefde die ik voor hem heb, smeekte ik hem met alles, ik deed beloften maar hij weigerde. Ik legde mijn probleem online uit aan iemand en ze stelde voor dat ik liever contact zou opnemen met een spreukgieter die me zou kunnen betoveren om hem terug te brengen, maar ik ben het type dat nooit in betovering geloofde, ik had geen keus dan het te proberen, ik mailde de spreukgieter en hij vertelde me dat er geen probleem was dat alles in orde zou zijn voor drie dagen, dat mijn ex terug zou keren naar mij, hij sprak de betovering en verrassend op de tweede dag, het was rond 17.00 uur. Mijn ex heeft me gebeld, ik was zo verrast, ik heb de oproep beantwoord en het enige wat hij zei was dat hij heel erg medelijden had met alles wat er gebeurde, dat hij wilde dat ik terug zou komen, dat hij zoveel van me houdt. Ik was zo blij en ging naar hem toe, neem nu contact met hem op voor je relatie of huwelijksproblemen, hier is zijn WhatsApp en e-mail waar je dr Akhigbe kunt bereiken

  WhatSAP-nummer + 2349035428122
  E-mail akhigbespellhome@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Wat een geweldige spreukgieter ben ik tegengekomen, Dr. Oboh is de krachtigste spell caster ooit. Nadat ik ben opgelicht van mijn hard verdiende geld van een soort van online oplichters die zich onderscheiden als spell casters. Maar glorie voor god dat ik dr. Oboh tegenkwam die mijn tranen wegwiste en mijn pijnen wegnam van alles wat ik heb verloren door mijn geliefde terug te brengen die ik alle middelen heb geprobeerd terug te hebben. Ik wil deze media gebruiken om dr. Öboh te bedanken voor het terugbrengen van mijn geliefde binnen 24 uur en nu ben ik blij met de liefde van mijn leven en doet hij alles wat ik als vrouw wens. Nogmaals bedankt, dr. Oboh. neem contact op met e-mail: obohtempleofanswer@gmail.com

  Zijn websites: https://oboh-temple-of-answer.site123.me/

  Mijn naam: Vivian

  Land: Australië

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Wij zijn een christelijke organisatie die is opgericht om mensen in nood te helpen, zoals financiële hulp, dus als u financiële of financiële problemen ondervindt en financiering nodig hebt om een ​​eigen bedrijf te beginnen of een lening nodig hebt. Betaal je schulden of betaal je rekeningen, start een goed bedrijf of je krijgt zelden een lening van een lokale bank. Neem vandaag nog contact met ons op via e-mail. (pastornicholasthomas@gmail.com) of (WHATSAPP + 1-510-962- 7278) voor de Bijbel zegt: "Lukas 11:10; Degenen die het vinden, en voor degenen die de deur open doen. "Laat deze kansen niet voorbijgaan, omdat Jezus Christus vandaag is, vandaag en voor altijd, en bovendien is dit ook voor de liefhebbende en de angstige God.

  Uw naam:
  geslacht;
  leeftijd;
  land
  Leningen
  Lening termijn:
  Doel van de lening
  Uw maandelijkse inkomen
  Juiste mobiel nummer:
  Bedankt voor het begrip van uw contact.
  We wachten
  groeten
  beheer
  E-mail: (pastornicholasthomas@gmail.com) of (WHATSAPP + 1-510-962-7278)

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Hallo allemaal, ik heb deze keer geluk gehad, mijn schulden zijn afgehandeld en mijn bedrijf is in een perfecte vorm terechtgekomen .. dankzij Reliance Investment Company die me hielp om mijn bedrijf binnen 48 uur te herstellen. Geef ze een proef en je zult nooit spijt het..tb012brook @ gmail.com..contacteer ze te goeder trouw en je zult ook getuigen!

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Ik heb nooit GELOOFD DAT IK DIT GELUKKIG EN OVERWELK MET VREUGDE ZOU ZIJN. EEN SPECIALE WAARDERING VOOR ISIKOLO VOOR ZIJN HULP AAN MIJ.
  MIJN naam is Ana Jukic, ik ben heel blij om mijn geweldige en prachtige getuigenis met iedereen op deze site te delen ..: ik was 4 jaar getrouwd met mijn man en plotseling kwam er een andere vrouw in beeld die hij begon te haten en hij was beledigend. maar ik hield nog steeds van hem met heel mijn hart en wilde hem ten koste van alles ... Hij vroeg om echtscheiding en mijn hele leven draaide zich uit en ik wist niet wat te doen, hij verhuisde het huis en liet me achter en de kinderen ... mijn zeer goede vriend vertelde me over het proberen van spirituele middelen om mijn man terug te krijgen en stelde me voor aan een spreukgieter dus ik besloot het te proberen. hoewel ik niet in al die dingen geloofde, toen hij de speciale gebeden en betovering deed, kwam mijn man na 2 dagen terug en smeekte hij dat hij zijn fouten had begrepen. Ik kon het gewoon niet geloven, hoe dan ook, we zijn weer samen nu en we zijn blij voor het geval dat iemand hier hulp nodig heeft, is zijn e-mailadres; isikolosolutionhome@gmail.com of whatsapp hem nu +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. We bieden leningen voor alle doeleinden.
  Meld je nu aan en ontvang binnen 2 werkdagen financiële ondersteuning.
  - Minimaal geleend bedrag: 6.000,00 €
  - Maximumbedrag van de lening: 70.000.000,00 €
  - Rente: 2% per jaar
  internationale lening
  * Lening van de belegger
  * Schuldconsolidering
  * Tweede hypotheek
  * Zakelijke leningen
  * Persoonlijke leningen
  Stuur ons voor meer informatie een e-mail:
  Bedrijfsnaam: BETERE MANIER BEDRIJF
  Bedrijfs e-mailadres betterwaycompany234@gmail.com
  Bedrijf NMLS ID: 3142798.

  Opmerking: stuur alle antwoorden uitsluitend naar dit e-mailadres: betterwaycompany234@gmail.com
  Vriendelijke groeten,
  betere manier bedrijf

  BeantwoordenVerwijderen